AcasăBreviar parlamentarGigel Știrbu – inițiativă legislativă, cu privire la declararea anului 2027 drept...

Gigel Știrbu – inițiativă legislativă, cu privire la declararea anului 2027 drept «Anul Ion I.C. Brătianu».

Gigel Știrbu, deputat PNL, propune spre aprobarea colegilor săi din Parlamentul României, o inițiativă legislativă, cu privire la declararea anului 2027 drept «Anul Ion I.C. Brătianu».”

Cu prilejul sărbătoririi „Anului Ion I. C. Brătianu”, se vor organiza evenimente menite să marcheze aspecte, cu ocazia împlinirii a 100 de ani, de la decesul marelui om politic. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini, material sau logistic, organizarea și desfășurarea programelor și manifestărilor dedicate „Anului Ion I. C. Brătianu”. Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include, în programul zilei, aspecte de la evenimentele ocazionate de sărbătorirea „Anului Ion I. C. Brătianu”.

„Punerea în prim plan a personalității lui Ion I.C. Brătianu și a moștenirii sale istorice,

de deosebită însemnătate pentru Națiunea Română, este profund benefică, din perspectiva valorizării marilor personalități ale civilizației și culturii românești și a păstrării memoriei, ca element definitoriu al identității naționale.

Punând în lumină rolul marcant pe care l-a jucat Ion I.C. Brătianu, în realizarea Marii Uniri de la 1918, dar și a importanței personalității sale, sub aspectul reformelor democratice și a modernizării României, în contextul împlinirii, la data de 24 noiembrie 2027, a unui secol de la trecerea sa la cele veșnice, propunem, spre dezbatere și adoptare, inițiativa legislativă cu privire la declararea anului 2027 drept «Anul Ion I.C. Brătianu».

Una dintre trăsăturile exponențiale ale lui Ion I.C. Brătianu o reprezintă viziunea transistorică asupra propriei sale personalități, lucru întâlnit în istorie la Ion C. Brătianu ori la marile capete încoronate ale României Regale, dintre care amintim pe Regii Carol 1 și Ferdinand, respectiv Regina Maria. Așadar, pentru Brătianu nu conta impresionarea, cu orice chip, a auditoriului, celebritatea de moment ori manipularea populistă a oamenilor, ci vorbim de o viziune, în care propria viață și personalitate se raportează, exclusiv, la perspectiva urmașilor și a viitorului, punând mai presus de orice, felul în care faptele sale vor modela viitorul mai bun, mai demn și mai sigur al generațiilor de mâine. Propria viață era închinată împlinirii marelui ideal național al Reîntregirii și visului unei Românii al cărui cuvânt să cântărească greu, în marele concert al națiunilor libere ale lumii”, a declarat Gigel Știrbu.

Daria Badea

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments