AcasăAnunțuriHG 209/2019 - CONCESIUNI - > ACHIZIȚII DE SERVICII – LICITAȚIE DESCHISĂ

HG 209/2019 – CONCESIUNI – > ACHIZIȚII DE SERVICII – LICITAȚIE DESCHISĂ

TERMEN: 45 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante:

Comuna Deveselu cu sediul in comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6, jud.Olt Cod Fiscal 4491350, tel.0249510560, fax:0249510580,                                                        e-mail:primariadeveselu@yahoo.com.

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire:

Compartimentul secretariat din cadrul Comunei Deveselu, cu sediul comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu, nr.6, jud.Olt Cod Fiscal 4491350, tel.0249510560, fax:0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.

 Documentația de atribuire este gratuita.

 1. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Deveselu;
 2. b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea prestărilor: concesionare cu proiectare si executie a sistemului de distributie a gazelor naturale in Comuna Deveselu, județul Olt, conform HG 209/2019.
 3. c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.
 4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 23.04.2024, ora 12.00; (minim 45 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
 5. b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: comuna Deveselu ,strada Aurel Vlaicu, nr.6, jud.Olt Cod Fiscal 4491350, tel.0249510560, fax:0249510580,                         e-mail:primariadeveselu@yahoo.com;
 6. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română;
 7. d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 24.04.2024, ora 12.00, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu, nr.6, jud.Olt.
 8. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform documentației de atribuire.
 9. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentației de atribuire.
 10. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe: conform documentației de atribuire.
 11. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.03.2024.
 12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:

– Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Olt-Slatina, strada Manastirii, nr.2, jud. Olt, tel.0249414989, fax:0249437370,                                                     e-mail:tribunalul–olt@just.ro.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments