AcasăAnunțuriImplementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de...

Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”

sigla proiect cao
.

03.09.2019

S.C. Compania de Apă Olt S.A. are în implementare Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 113150 intitulat: „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Valoarea proiectului este de 6.720.492,98 lei, după cum urmează:

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC 85%: 4.800.352,13 lei;

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 14%: 790.646,23 lei;

– Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 1%: 56.474,73 lei.

Obiectivul general al acestui proiect constă în întocmirea:

– Documentațiilor de Atribuire;

– Studiului de Fezabilitate;

– Aplicației de Finanțare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt”, investiții de care vor beneficia 25 UAT-uri (8 orașe, 17 comune din județul Olt). Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

 Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 Persoană de contact: Mihaela Turcitu, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apă Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România, tel: 0249/431.750, fax:0349/401.168.


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments