AcasăPublicitate electorală • Alegeri locale 2016Împreună cu echipa mea, putem să facem din Iancu Jianu o comună...

Împreună cu echipa mea, putem să facem din Iancu Jianu o comună de care toată lumea să fie mândră

«Consider că mai am multe de făcut aici și, împreună cu echipa mea, putem să facem din Iancu Jianu o comună de care toată lumea să fie mândră. Candidez din partea PSD și consider aceste alegeri un examen pentru mine. Ca la orice examen sunt și emoții, pentru că cine nu are înseamnă că nu conștientizează pentru ce se luptă.

Cetățenii sunt singurii care își aleg primarul, iar cel care se bazează pe anumite voturi vă spun că este un inconștient. Cetățeanul este singurul care poate să-ți acorde votul său de încredere.»

afis corbeanu dumitru iancu jianuLista proiectelor finalizate sau în curs de finalizare, în perioada 2008-2016:

– Finalizare Proiect Cezar – întocmire cărți funciare și cadastru;

– Finalizare și recepție sistem de alimentare cu apă – noiembrie 2008;

– Finalizare Proiect – Plan Urbanistic General;

– Proiect Măsura 125 – Modernizare drumuri agricole, în colaborare cu Compania Națională de Investiții;

– Construire punte pietonală peste Olteț;

– Regularizare și ecologizare curs Olteț – proiect comun cu Apele Române;

– Balastare drumuri, în cătunul Rudari – octombrie 2008;

– Finalizare Proiect Phare, început în 2006 – Asfaltare drumuri comunale DC 54, DC 55 – Dobriceni;

– Asfaltare a 8,5 km din DJ 643, cu ajutorul Consiliului Județean Olt;

– Asfaltarea drumului către spațiul de desfășurare al Târgului săptămânal;

– Amenajarea, în proporție de peste 70%, a spațiului destinat Târgului săptămânal;

– Construire Piață agroalimentară;

– Amenajare parcare, în zona centrală a comunei;

– Construire garaj, în incinta Târgului săptămânal, pentru utilajele APIA;

– Construire gard de împrejmuire a incintei de desfășurare a Târgului săptămânal;

– Achiziționare buldoexcavator;

– Proiect intercultural România-Bulgaria – schimb de experiență cu participarea a 20 de copii din localitate;

– Modernizare drumuri comunale – 5,87 km – Ordonanța 28;

– “Educația timpurie” – proiect finanțat de Banca Mondială, prin care a fost construită grădinița din cătunul

   Rudari;

– Programul Îmbunătățirea infrastructurii școlare, finanțat de Banca Mondială, prin care a fost reabilitată

   clădirea Liceului Tehnologic;

– Reabilitarea clădirii Liceului Tehnologic – amenajare sală de sport;

– Achiziționare sistem de monitorizare video pentru unitățile de învățământ;

– Achiziționare microbuz școlar;

– Reabilitarea gardurilor de la unitățile școlare;

– Reabilitarea clădirii Căminului Cultural (montare termopane, reparații acoperiș);

– Reabilitarea bisericilor din comună;

– Achiziționarea și instalarea unui sistem de monitorizare video, în zona centrală a comunei și în zona

  Târgului săptămânal;

– Extinderea spațiului Primăriei Iancu Jianu, prin achiziționarea fostului imobil de la gaze;

– Amenajare parcuri de agrement și locuri de joacă pentru copii;

– Reabilitarea rețelei de iluminat public (montare 596 de lămpi);

– Extinderea rețelei de iluminat public în cătunul Rudari;

– Extinderea rețelei de iluminat public, în zona cimitirelor, și reabilitarea gardurilor;

– Înființarea echipei locale de fotbal A.S. Iancu Jianu – 2008;

– Achiziționare microbuz pentru deplasările echipei de fotbal;

– Amenajarea spațiului din incinta dispensarului local, pentru activități farmaceutice – Farmacia Maria;

– Înființare Atelier de Croitorie SC Artses Modconf Iancu Jianu, cu opt angajați, în asociație cu

  CEPIR Craiova;

– Arendarea terenului agricol către SC Grivița București SA, cu 40 de angajați.

Pentru perioada 2016-2020, la nivelul comunei Iancu Jianu, pentru dezvoltarea echilibrată a comunității, se dorește demararea și implementarea următoarelor proiecte:

– Proiect: revenirea la vechea denumire a localității Știrbei;

– Modernizare, reabilitare Drum Județean, drumuri și străzi comunale – reparații, refacere

  îmbrăcăminte asfaltică, amenajare șanțuri de scurgere ape pluviale, amenajare trotuare,

  piste de biciclete;

– Construire sediu pentru Primăria Iancu Jianu;

– Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă;

– Extinderea rețelei de aducțiune gaze naturale;

– Construire rețea de canalizare;

– Construire stație de epurare și clorinare ape menajere;

– Achiziționarea și instalarea unui sistem de monitorizare video, pe întreg teritoriul comunei;

– Amenajarea și întreținerea stațiilor pentru călători și înființarea altor noi, acolo unde este cazul;

– Lucrări de întreținere și igienizare a căilor de acces;

– Construirea și dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane în vârstă;

– Construire sală de sport;

– Amenajare bază sportivă cu teren artificial,

– Implementare proiect “Fiecare copil în grădiniță” – Legea 248/2015;

– Amenajare grup sanitar, în cadrul corpului B din incinta Liceului Tehnologic;

– Asigurare alimentare cu apă a corpului B din incinta Liceului Tehnologic;

– Achiziționare centrală termică pentru corpul B din incinta Liceului Tehnologic;

– Turnare covor asfaltic pentru terenul de handbal de la Liceul Tehnologic;

– Reabilitarea clădirilor Școlii Gimnaziale Nr. 1 Iancu Jianu;

– Reparații capitale la grupurile sanitare de la Școala Gimnazială Iancu Jianu;

– Construirea și dotarea cu mobilier a unui centru After School;

– Reparații capitale la clădirea Căminului Cultural;

– Reparații, modernizarea și reabilitarea clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local;

– Reabilitarea și modernizarea unităților școlare și preșcolare și reamenajare incintă terenuri;

– Reabilitare, întreținere și promovare a monumentelor istorice locale – obiective

  cultural-religioase;

– Modernizarea rețelei de iluminat public, prin instalarea de lămpi cu led;

– Asigurarea independenței energetice din surse regenerabile – panouri solare, la instituțiile

  publice din comuna Iancu Jianu;

– Campanii de conștientizare a locuitorilor, privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere;

– Înființarea de perdele de protecție și împădurirea terenurilor neproductive, inclusiv a celor

  dispuse alunecării;

– Achiziționare autograder;

– Achiziționare mașină colectare deșeuri menajere;

– Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători, în vederea obținerii finanțării de proiecte, pe

  perioada 2014-2020;

– Amenajare capele mortuare în Parohia din comuna Iancu Jianu.

 Votați Dumitru Corbeanu – primar PSD! Votați lista de consilieri locali PSD! (P)


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments