INFORMARE

Această informare este efectuată de UAT GRĂDINILE, str. Neda Marinescu nr. 42, comuna Grădinile, jud. Olt, ce intenționează să solicite de la SGA Olt, aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRĂDINILE, JUDEȚUL OLT”.

Această investiție este investiție NOUĂ.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta următoarele ape uzate – NU VOR REZULTA

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/ 1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului, sau la adresa str. Neda Marinescu nr. 42, comuna Grădinile, jud. Olt., după data de 01.09.2023.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments