AcasăActualitateInstruiri la unitățile de învățământ

Instruiri la unitățile de învățământ

Personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” al județului Olt va efectua, în perioada 19-23 septembrie 2016, activități de prevenire la unitățile de învățământ din localitățile Stoenești, Izbiceni, Ștefan cel Mare și Fălcoiu. Acțiunea are ca obiective: prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea intervenției operative pentru limitarea și înlăturarea efectelor unor situații de urgență (incendiu, cutremur), instruirea cadrelor didactice și elevilor în ceea ce privește modul de comportare în situații de urgență.

isu instruiri„Măsurile concrete vor viza: verificarea respectării prevederilor actelor normative și a reglementarilor privind apărarea împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor destinate procesului de învățământ; verificarea organizării activității privind identificarea și evaluarea riscurilor pe timpul exploatării acestor construcții; verificarea aplicării concepției de apărare împotriva incendiilor în scopul menținerii riscurilor in limite acceptabile; coordonarea și controlul realizării pregătirii și instruirii specifice a personalului didactic,auxiliar și a elevilor, a modului de asimilare de către aceștia a regulilor și măsurilor specifice, precum și a comportamentului în cazul producerii unor situații de urgență, precum și informarea și educarea preventivă”, a declarat plutonier major Alin Băsășteanu.

Din punct de vedere al activităților cu caracter informativ-preventiv, vor fi continuate, de către personalul cu atribuții de control, activitățile cuprinse în cadrul campaniei ,,R.I.S.C. – Siguranța nu e un joc de noroc!”, în cadrul cărora li se vor prezenta și pune la dispoziția participanților materiale informative preventive, cum ar fi: pliante „Incendiile se pot preveni”, flyere „Renunță la improvizații cât mai ai timp!” și „Pune capăt improvizațiilor, nu vieții!”, materiale și prezentări în format electronic „Focul poate fi… și dușmanul nostru!”.

Totodată, cadrele din Inspecția de Prevenire vor asigura și diseminarea materialelor aferente Campaniei naționale de informare și educare preventivă „Nu tremur la cutremur”, ce conțin informații privind: modalitățile de pregătire pentru efectele unui seism major, modul de comportare pe timpul și după producerea unui cutremur de magnitudine ridicată.

De asemenea, pe timpul controalelor de prevenire la unități de învățământ se vor organiza si desfășura exerciții de evacuare în caz de incendiu/seism având ca scop cunoașterea modului de comportare în cazul producerii unui incendiu/seism și a modalităților de evacuare.

Ionuț DUMITRESCU


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments