AcasăPoliticaÎntrevederile prim-ministrului României, Ludovic Orban, cu membri ai Comisiei Europene în prima...

Întrevederile prim-ministrului României, Ludovic Orban, cu membri ai Comisiei Europene în prima zi a vizitei la Bruxelles

În prima zi a vizitei la Bruxelles, la data de 7 ianuarie 2020, prim-ministrul Ludovic Orban a avut o serie de întrevederi cu Michel Barnier, șeful Task Force-ului Comisiei Europene pentru relațiile cu Regatul Unit al Marii Britanii, cu Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Pactul Ecologic European, cu Oliver Varhelyi, comisar european pentru vecinătate și extindere, precum și cu Johannes Hahn, comisar european pentru buget și resurse umane.

Întrevederile cu oficialii Comisiei Europene au avut drept scop o trecere în revistă a evoluțiilor pe o serie de dosare cu miză deosebită pe agenda curentă a Uniunii Europene, în contextul demarării noului ciclu instituțional și al mandatului noii Comisii, precum și în raport cu Agenda Strategică a Uniunii pentru 2019-2024.

Cu această ocazie, prim-ministrul Ludovic Orban a prezentat prioritățile Guvernului pe care îl conduce și a transmis angajamentul deplin al executivului pentru un dialog deschis și constructiv cu Comisia Europeană, în sprijinul avansării agendei europene și al identificării de soluții echilibrate pe dosarele menționate, care să reflecte interesele și realitățile din toate statele membre. Totodată, Prim-ministrul Ludovic Orban a adus în atenția reprezentanților Comisiei elementele de interes prioritar pentru România în raport cu dosarele europene aflate în portofoliul interlocutorilor.

ludovic orban bruxelles b1tv netAstfel, în întrevederea cu Michel Barnier, Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis susținerea României pentru inițierea rapidă a negocierilor privind stabilirea unui cadru cât mai cuprinzător de cooperare între Uniunea Europeană și Marea Britanie post-Brexit, care să cuprindă o arie extinsă de domenii de interes comun, precum aspectele comerciale, securitatea și apărarea, relațiile externe. În context, a subliniat faptul că garantarea drepturilor cetățenilor europeni post-Brexit trebuie să reprezinte un pilon de bază al viitorului acord, pe baza principiilor reciprocității și egalității depline de tratament, aspect care va fi promovat prioritar de România pe durata negocierilor.

Discuțiile cu Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, s-au concentrat pe propunerea recentă a Comisiei Europene privind instituirea unui Pact Ecologic European, misiunea principală a oficialului european fiind coordonarea acestui proiect de anvergură la nivelul Comisiei Europene, în condițiile în care elementele Pactului vor trebui integrate în toate politicile UE. Cu referire la acest subiect, Prim-ministrul Ludovic Orban a evidențiat faptul că implementarea acestui Pact va necesita reforme dintre cele mai ambițioase atât în plan european, cât și la nivel național, cu beneficiile și provocările de rigoare. De aceea, a subliniat importanța definirii unor mecanisme de implementare flexibile, care să țină cont de contextul economic și social din fiecare stat membru. A formulat așteptarea României privind definirea unor mecanisme de sprijin pentru statele membre și regiunile care vor fi cele mai afectate de acest proces, în completarea mecanismelor și resurselor deja existente prin intermediul politicii de coeziune.

Întrevederea cu Oliver Varhelyi, comisar european pentru vecinătate și extindere, a prilejuit reiterarea susținerii ferme pe care România o acordă continuării politicii de extindere, cu o valoare strategică deosebită, precum și față de menținerea unui rol activ al Uniunii în vecinătate. În context, Prim-ministrul Ludovic Orban a pledat pentru formularea cât mai rapidă a unor decizii politice pozitive privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Republica Macedonia de Nord, evidențiind necesitatea menținerii stabilității și securității în regiunea Balcanilor de Vest, în paralel cu o abordare echilibrată din partea Comisiei Europene care să permită avansarea procesului de extindere, fără condiționalități suplimentare. În acest context, Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat că discuția referitoare la eficientizarea metodologiei privind extinderea nu trebuie să blocheze sau să întârzie procesele de extindere aflate în curs.

În contextul discuțiilor cu oficialul Comisiei responsabil de vecinătate, Prim-ministrul României a făcut referire și la evoluțiile recente din Republica Moldova, exprimând susținerea pentru o abordare strictă și condițională din partea Uniunii Europene, care să permită continuarea reformelor interne, în special cele din domeniul justiției, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.

Dialogul cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și resurse umane, s-a concentrat pe negocierile în derulare privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, precum și pe stadiul și perspectivele implementării actualului buget multianual al Uniunii. În raport cu viitorul buget UE, Prim-ministrul Ludovic Orban a reiterat susținerea României pentru o avansare rapidă a negocierilor și pentru agrearea unui buget european ambițios, care să permită continuarea implementării, fără sincope, a proiectelor în derulare, precum și demararea de noi proiecte cu finanțare europeană. A subliniat importanța celor două politici investiționale de bază, politica de coeziune și politica agricolă comună, evidențiind interesul prioritar al României ca alocările pentru aceste două politici să nu fie afectate în noul exercițiu.

De asemenea, a punctat importanța agreării la nivel UE a unor mecanisme mai flexibile și simplificate de implementare, care să permită un acces mai facil al beneficiarilor la fondurile europene. În contextul discuțiilor, Prim-ministrul României a punctat și măsurile privind îmbunătățirea absorbției pe actualul Cadru Financiar, precum și acțiunile demarate de pregătire a implementării pe viitorul Cadru.

Întrevederea prim-ministrului Ludovic Orban cu Președintele Consiliului European, Charles Michel

Prim-ministrul României Ludovic Orban a avut, în debutul vizitei de lucru la Bruxelles, la data de 7 ianuarie 2020, o întrevedere cu președintele Consiliului European, Charles Michel.

Discuțiile au prilejuit o trecere în revistă a evoluțiilor pe o serie de dosare cu miză deosebită pe agenda curentă a Uniunii Europene, în contextul demarării noului ciclu instituțional și al mandatului noii Comisii, precum și în raport cu Agenda Strategică a Uniunii pentru 2020-2024, adoptată de către Consiliul European în luna iunie 2019.

În context, dialogul s-a concentrat pe negocierile privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2021-2027, noile angajamente în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv din perspectiva propunerii Comisiei Europene de instituire a unui Pact Ecologic European, precum și pe aspecte de interes în definirea relațiilor viitoare dintre Uniunea  Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii, respectiv extinderea UE, aderarea României la spațiul Schengen și perspectivele finalizării MCV.

Prim-ministrul României a prezentat prioritățile Guvernului Orban și a exprimat deschiderea deplină a României pentru o colaborare strânsă și deschisă cu toate instituțiile europene, inclusiv cu noul Președinte al Consiliului European și echipa acestuia, în sprijinul promovării de soluții consensuale și constructive la nivel UE, care să contribuie la avansarea agendei europene în beneficiul tuturor statelor membre. Din această perspectivă, a evidențiat rolul președintelui Consiliului European în coagularea unității și consensului în formularea răspunsului UE la provocările actuale, subliniind, totodată, importanța menținerii echilibrului instituțional prevăzut de Tratate.

Totodată, prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat rolul deosebit pe care Consiliul European îl deține în avansarea negocierilor privind definirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 și încrederea că președintele Charles Michel va imprima o cadență sporită a acestui proces care să permită adoptarea la timp a unui buget european ambițios, capabil să susțină punerea în aplicare a angajamentelor asumate prin Agenda Strategică a UE. De asemenea, a subliniat importanța pe care România o acordă modului în care cele două politici tradiționale – Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună – vor fi reflectate în termeni de alocări și criterii de implementare în viitorul buget UE. În context, Prim-ministrul României a făcut referire la obiectivul Comisiei Europene de a prezenta, în cel mai scurt timp, propunerile sale vizând crearea unui mecanism financiar dedicat susținerii implementării noului Pact Ecologic European, exprimând așteptarea României ca aceste propuneri să fie centrate pe susținerea statelor membre și regiunilor celor mai vulnerabile în procesul de tranziție, în complementaritate cu mecanismele și fondurile disponibile prin politica de coeziune, care nu trebuie să fie afectate.

În discuții, prim-ministrul român a abordat și o serie de aspecte referitoare la relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii, în perspectiva demarării cât mai rapide a negocierilor pentru un cadru cât mai cuprinzător în acest sens. A subliniat susținerea pe care România o acordă menținerii unui parteneriat cât mai strâns între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii, reafirmând importanța garantării drepturilor cetățenilor în viitorul acord, pe baza principiilor de reciprocitate și tratament egal.

Întrevederea a facilitat și o discuție privind evoluțiile în procesul de extindere a Uniunii, în perspectiva formulării unor decizii politice la nivel înalt în perioada următoare. În context, prim-ministrul României a subliniat necesitatea garantării unei perspective europene credibile pentru partenerii din regiune, evidențiind valoarea strategică a acestei politici în stabilitatea, securitatea și prosperitatea întregului continent. Pe această bază, a pledat pentru adoptarea cât mai rapidă a deciziilor pozitive privind deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și Albania, în primăvara acestui an, înainte de Summit-ul de la Zagreb privind Balcanii de Vest (7 mai 2020) și a subliniat că discuțiile privind eficientizarea metodologiei de extindere nu trebuie să întârzie sau să blocheze procesele de aderare în curs. De asemenea, a evidențiat necesitatea sprijinirii proceselor transformatoare, în conformitate cu valorile europene, în statele Parteneriatului Estic, care au dreptul să le fie recunoscută perspectiva europeană. Prim-ministrul României a făcut o prezentare a situației politice din Republica Moldova, subliniind necesitatea implementării de către Uniunea Europeană a unei politici de condiționalități stricte în relația cu noul Guvern socialist, urmărind stimularea de reforme reale, în continuarea eforturilor Guvernului anterior.

Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat importanța pe care România o acordă aderării țării noastre la spațiul Schengen și, respectiv, finalizării MCV.

 Președintele Consiliului European a urat mult succes prim-ministrului României în realizarea mandatului său și a mulțumit pentru eforturile Guvernului pentru susținerea statului de drept și a independenței justiției.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments