AcasăCulturăION I. VIȘOIANU – Institutor și deputat de Olt

ION I. VIȘOIANU – Institutor și deputat de Olt

Institutorul Ion Vișoianu s-a născut în comuna Mățău, județul Muscel, la 12 august 1871, fiind declarat pe ziua de 13. Părinții săi au fost Ion Coman Vișoiu și Maria Ion Vișoiu, de profesie agricultori.

Absolvent al liceului,, Sf. Petru și Paul’’ Ploiești, promoția anului 1894, Certificat de absolvire n.3.147 / 1894. La 15 mai 1895 este admis la concursul pentru dobândirea titlului de institutor.[1]

La 1 octombrie 1895 este numit institutor provizoriu, cu ordinul Ministerului Instrucțiunei No.14.295/1895, la Școala de băieți din Vălenii de Munte, aceasta fiind data numirii în corpul didactic.[2] Pe 14 septembrie 1896 în Văleni D-nul Vișoianu N.Ioan june de ani douăzeci și cinci de profesie institutor născut în comuna Mățău județul Muscel și domiciliat în comuna Văleni, fiu major al d-lui Niță Oprea Vișoiu de ani patruzeci și șase domiciliat în comuna Mățău județul Muscel și al D-nei Maria Niță Oprea Vișoiu de ani patruzeci și patru se căsătorește cu domnișoara Lucreția Emilian de profesie institutoare, născută în Bucuresci, domiciliată în comuna Văleni, fiica orfană, crescută în azilul Elena Doamna din București.  Definitiv în anul 1900.

De la 1.II.1897 până la 1.XII.1902, lucrează ca institutor la Școala de băieți din comuna Urlați, județul Prahova. Aici la Urlați, pe 4 februarie 1897, din mariajul cu institutoarea Lucreția Emilian [3], se naște fiul lor Constantin Vișoianu.[4] Căsătoria celor doi s-a desfăcut prin sentința de Divorț nr. 58 din 20 ale lunii Iunie anul 1903 pronunțată de Tribunalul Județului Prahova Secția II-a.[5]

Din data de 1.IX.1903, se transferă la școala de băieți din Ocnele Mari, jud.Vâlcea. La Ocnele Mari se căsătorește cu Lucia Pleșoianu , cu care în 27 februarie 1907 era în proces pentru,,pensiunea de întreținere a unei copile rezultate din această căsătorie’’.[6]

             La 1.V.1905, vine în Slatina, ca institutor la Școala de băieți nr.1,,Ionașcu’’,

în postul nr.3, iar din data de 1.X.1908 funcționează ca institutor la Școala de băieți din orașul Sulina, județul Tulcea, în urma schimbului făcut între el și institutorul Paraschiv Rădulescu.

          Romania

       Inspectoratul școlar jud.Olt

                No.3587                                                        1908 octombrie 8 Slatina.

                                          Domnule Director

            În conformitate cu ord.ministerial No.69193 din 7 oct.a.c. vă pun în cunoștință că pe baza consimțămîntului intervenit între D-l I.Vișoianu, institutor la acea școală și D-l P.Rădulescu de la școala de băieți Sulina , s’a dispus transferarea unuia în locul celuilalt, pe ziua de 1 oct.1908.

           Revizor.

D-lui

Director al Școalei de băieți no.1 Loco.

 

În 1906, august 17, I.Vișoianu primea dreptul,,la portul medaliei jubiliare CAROL I.’’[7] Pe 21 august 1906, inst. Ion Vișoianu se recăsătorește la Slatina, pentru a treia oară.

                  Act de căsătorie nr. 29 / 1906

Ioan I.Vișoianu-văduv prin divorț, 35ani, institutor născut în Mățău, 1871, domiciliat Slatina fiu major al D-lui Ioan Coman Vișoiu de profesiune agricultor și al D-ei Maria Ion Coman Vișoiu, domiciliați în comuna Mățău

Cu

D-ra Cleopatra Ion Mirescu-22 ani menajeră, vârsts 22, născută în Slatina 1884. Chleopatra, domiciliată în Slatina, fiica D-lui Ioan Mirescu, pensionar și a D-ei Elisa I.Mirescu, domiciliați în Slatina.[8]

Acte

-Copie act desfacerea căsătoriei a lui Ion Vișoianu eliberat de Of. Stărei Civilei al comunei urbane Râmnicu – Vâlcea.[9]

Pe 28 februarie 1907 se naște fără viață copilul Vasile la locuința tatălui și mamei sale, din str. Canalu Sopotu, fiu al D-lui Ion Vișoianu vârsta treizeci și cinci ani profesor și al D-nei Cleopatra I. Vișoianu vârsta de douăzeci și trei ani.[10]

În 3 februarie 1908 , copilul Dumitru înfățișat fără viață la locuința tatălui și mamei sale din orașul Slatina str. Canalu Sopotu, fiu al lui Ion Vișoianu vârsta treizeci și șase ani, profesor și al D-ei Cleopatra Ion Vișoianu vârsta douăzeci și trei.[11]

În anul 1908, Ion Vișoianu era institutor la Școala de băieți Sulina, iar soția Cleopatra, suplinea pe învățătoarea Efstatiade ( Eftațiade ) Virginia, la Școala de fete Sulina.[12]

Pe 29 martie 1909 se naște la Slatina, Eliza Vișoianu, fiica lui Ion Vișoianu ,institutor,37 de ani și a Cleopatrei Ion Vișoianu 25 de ani, domiciliați în com. Sulina, județul Tulcea. S-a născut în,, casa Maior Mirescu-tata mare copilei din strada Canalu Sopotu.’’[13] ,,Declarațiunea făcută de tatăl copilei.’’

În anul 1912 funcționa în Slatina, ca institutor la Școala de băieți nr.2 „Ștefan Protopopescu’’, fiind detașat de la Școala de băieți nr.1,,Ionașcu’’.

În nr .3 din 1 Ianuarie 1914, periodicul slătinean,,Vremea Nouă’’, prezenta cititorilor săi următoarea informație:,,Se dă iarăși ca sigură numirea D-lui Vișoianu în postul de revizor școlar’’.

În iulie 1914, I.Vișoianu era deja revizor școlar de Olt. În această calitate semnează procesul-verbal de predare-primire, încheiat la 20 iulie 1914, orele 10, 30, a.m.,,între Jean Popescu, reprezentantul societății,, Cinematograful pentru toți’’ din București și revizorul școlar de Olt, I.Vișoianu, din care rezultă că s-a procedat,,la darea în primire a aparatelor de cinematograf școlare, domnilor învățători diriginți ai școalelor din județul Olt’’.  

La dosar se află tabloul cu numele celor 75 de comune și cu seria aparatului primit, precum și corespondența ce a urmat între fiecare comună și prefectură relativ la modalitatea de plată a acestora. Costul lor, fiecare aparat era evaluat la suma de lei 415, a fost acoperit din bugetul comunelor respective. [14]

În 1914 Ion Vișoianu a fost numit director al Școlii de băieți nr.2,,Ștefan Protopopescu’’ Slatina.

În timpul Primului Război Mondial suferă calvarul retragerii în Moldova, iar la înapoiere găsește școala o ruină. Prin strădanii de neînchipuit o repară, punând-o în stare de funcționare’’.[15]

A făcut politica Partidului Național Țărănesc. În zilele de 2, 3 și 4 Noemvrie 1919 au avut loc alegeri generale pentru primul Parlament al României Întregite ( Adunarea deputaților ). Județul Olt a candidat cu 4 liste electorale, numărul de reprezentați ce trebuiau aleși era-6. Candidatul I. Vișoianu era pe lista nr.3.

                                  A L E Ș I  D E P U T A Ț I DE OLT

  • Alexandru Alimăneșteanu-Lista nr.1, cu 2750 voturi – P.N.L.

                           Lista nr. 3-Independenți

 G. Căpățâneanu – 12.557 voturi.

  • Ion Vișoianu – 12.523 voturi.
  • Milan Ionescu Berbecaru – 12.497 voturi.
  • Smarandache Vergulescu – 12.440 voturi.
  • Marin Ilinca – 12.512 voturi.[16]

 În 1922, I.Vișoianu avea 4 copii, din care trei în întreținere.[17]

În anul anul școlar 1923 – 1924 Ion Vișoianu era membru în Comitetul școlar   al Școlii Normale „Preda Buzescu’’, din Slatina.[18]

În plan didactic documentele de arhivă menționează că, Ion Vișoianu în luna august a anului 1927 avea 5 gradații.

Pe 23 noiembrie 1927 înstitutorul Marin Bonciu prelua arhiva școlii,,Ștefan Protopopescu’’, de la Ion Vișoianu acesta fiind desărcinat din funcția de director.[19]

Pe timpul directoratului său a locuit de drept, până în ianuarie 1928, în clădirea școlii „Protopopescu’’

În 12 decembrie 1928 participă la alegerile generale pentru Adunarea deputaților. Județul Olt participa cu 4 liste electorale. Ion Vișoianu participa pe lista nr.3 a Partidului Național Țărănesc ( P.N.Ț. ). Trebuiau aleși 4 candidați,  alegători înscriși erau 34.512, iar alegători înscriși – 29.147.

C A N D I D A Ț I  A L E Ș I

Lista nr.1 – Partidul Național Țărănist.

  • Dumitru Gh. Căpățâneanu.
  • Milan Ionescu Berbecaru.
  • Ilie Ionescu.
  • Ion Vișoianu.[20]

Deci, din 22 decembrie 1928 I.Vișoianu devine deputat pentru a doua oară  în Parlamentul României.

Ultima lună de funcționare în învățământ a institutorului Ion Vișoianu a fost octombrie 1929.[21] La data respectivă,locuia pe strada,,Dealul Viilor’’, iar în 4 martie 1930 era,, Institutor pensionar’’.

A fost decorat cu,,Medalia muncii’’, iar mai târziu cu ordinul,, Coroana României’’.

În 31 ianuarie 1931, Consiliul Comunal,, a desemnat pe D-l Vișoianu Consilier comunal să facă parte din Comitetul Școlii nr.2 de băieți, ca reprezentant al Consiliului Comunal’’ [22]

Pe 17 octombrie 1938 Revizoratul școlar al județului Olt trimite Școlii nr.2 ,,Ștefan Protopopescu’’, următorul comunicat:

,,Pe 16 octombrie 1938 a încetat din viață Ion Vișoianu fost Revizor Școlar. 

Înmormântarea va avea loc în ziua de 18 octombrie 1938’’.[23]

În numărul 4 din octombrie 1938,,Școala noastră’’ – Revista învățătorilor din

Jud.Olt’’, publica sub semnătura lui Teodor Dumitrescu Firicel, redactor al acestei publicații și președintele Asociației învățătorilor din Olt, articolul-necrolog cu titlul,, La moartea lui ION VIȘOIANU’’.

Prezentăm fragmente din acest articol, plin de elogii la adresa celui decedat

Învățătorul Vișoianu sau,,nenea Ion’’ cum îi plăcea să-i spună următorii lui de vârstă, a trecut pe drumul vieții pământești, cu sfiiciunea omului bun, cu înțelegătoarea pricepere a omului superior, cu larga dezinteresare a omului cinstit și mai cu seamă, cu devotamentul gata de jertfă, al marelui patriot.

Zeci de generații s’au încălzit din sufletul lui cald, s’au luminat dela mintea lui limpede și clară, cum îi apa cristalină a isvorului din Mățăul-Muscelului – unde,,Firea’’ i-a ales locul de naștere. Venit la noi, la Olt, în vârsta tinereței virtuoase, toată truda lui a fost pusă jertfă pe altarul folosinții celor de jos, frații lui buni, despre cari cu atâta căldură și convingere ne vorbea. (…..)  

Cuvântul lui blajin, privirea lui senină și ACEL NU ȘTIU CE SPECIFIC FIRILOR ALESE, te chema și te lega de dânsul pentru totdeauna.

Străin par’că de tot ce freamătă în vâltoarea vieții, ,,nenea Ion’’desprețuia tot ce-i nimicnicia, tot ce-i patimă, tot ce-i ură.

Străin de tot ce-I fast și bogăție, a reprezentat cu înaltă demnitate chintezența MODESTIEI DĂSCĂLEȘTI. Străin de ceiace se zice,,zavistie’’ a întâlnit cu drag privirea și respectul tuturor.(….)

În căsuța lui neîncăpătoare și săracă, DAR CARE NU ERA A LUI, a primit cu brațele deschise pe toți colegii tineri, care i-au cerut un sfat, un îndemn. Nimeni n’a plecat neconsolat, sau neîntărit pentru greul vieții ce-l aștepta afară.(….)

E un omagiu pe care cu toții, dar mai cu osebire învățătorii din Olt prin mine președintele lor îi aduc memoriei curate, tot mai senine, a lui Ion Vișoianu.

Azi când glas de preoți, înalță rugi fierbinți pentru odihna sufletului lui, din acest loc, și în acest ceast ceas, înălțăm și noi ruga noastră către Cel prea Înalt și zicem creștinescul: D-zeu să-l ierte.

                                                                                              19 Octombrie 1938.   

Aceiași revistă, citată mai sus, publică la pagina nr.19 un articol omagial:

                    Înmormântarea lui Ion Vișoianu

Duminică 16 Octombrie curent a încetat din viață în urma unei operații Ion Vișoianu, fost institutor și director al școalei primare de băieți Șt. Protopescu din Slatina, fost deputat.

La trista ceremonie a înmormântării oficiate Marți 18 Octombrie în orele p.m. ,a luat parte un select și numeros public, decedatul bucurându-se de o mare autoritate și  popularitate. Au luat parte D-nii: Mih. Ralea ministrul muncii, Savel Radulescu, Nenișor, I.Buzdugan foști subsecretari de stat și Tudor Vianu, veniți din capitală; apoi magistrați, ofițeri, profesori, învățători, comercianți, toți au ținut să aducă un ultim omagiu aceluia ce le fusese un bun sfătuitor, un bun prieten, ori un bun dascăl.

Serviciul religios a fost oficiat la Biserica Sf.Treime, după care Pr.I.Căpățineanu a rostit următoarele:

          PREA ÎNDURERATĂ FAMILIE.

ÎNTRISTAȚI CREȘTINI!

Am nemărginita durere de a ridica glasul pentru acel ce a fost Ion Vișoianu. Caracter sincer și deschis, nimic nu putea să-l oprească de a-I spune fiecăruia adevărul în față și în lupta pentru o mai bună dreptate socială.

Virtuos muncitor în ogorul școalei, învățător de elită, au a-i mulțumi atâtea generații de oameni, cari azi cinstesc viața publică.

Biserica are a-i mulțumi pentrucă în el se realiza mila creștină. Fie cu banul, fie cu sfatul, fie cu diferite alte forme de ajutor, la el găseau alinare însetații și obosiții acestei vieți.(…….).De-o inteligență rară, de-o putere de muncă neîtrecută, nespus de bun, blând și devotat până la sacrificiu chemării sale, avea aptitudini înăscute de educator. A fost un adevărat apostol în înțelesul adevărat al cuvântului, pornit către jertfă. Totdeauna a muncit din răsputeri, cu o perseverență vrednică de admirat’’.[24]

Parcurgând străzile Solomon și AL.Iliescu, cortegiul funerar a ajuns la cimitirul orașului , unde pe un frumos apus de soare tomnatec, a fost coborât în mormânt Ion Vișoianu, acest bătrân bun, blând, cinstit, sincer, în a cărui viață munca și îndeplinirea datoriei i-a fost un crez.

Domnul să-l așeze în rândul drepților !

Soția sa Cleopatra Vișoianu a decedat pe 19 mai 1966, la Slatina.[25]

Prof. Cornel MANOLESCU

 ________________________

[1] Monitorul Oficial al României nr.29 din 7 mai 1895, pag.940.

[2] Ministerul Instrucțiunii și al Cultelor-Anuarul Oficial întocmit de Serviciul Statelor personale și al Statisticei, la 15 Noembrie 1908, București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl S-or Ion St. Rasidescu, str.Doamnei 16, 1909.

[3] Lucreția Emilian s-a născut în București, la 15.IV.1873. A absolvit Azilul,,Elena Doamna’’din București în anul 1890.A început cariera didactică ca învățătoare suplinitoare, în 15.X.1891 , la Școala de fete din Tg.Jiu. Emilian Lucreția se înscrie la Concursul din 15 Mai 1895, pentru dobândirea titlului de învățător ( institutor ), concurs la care era înscris și Ion Vișoianu, viitorul soț. La 1.X.1895 se mută ca înv.prov. la Vălenii de Munte, iar de aici se transferă la Școala de băieți Urlați, la 1.II.1897. În perioada 1.II.19OI – 1.III.1903, funcționează ca învățătoare cu titlul ,,Definitiv’’, tot la școala din Urlați. La 1.XI.1906 se mută la Școala de fete din Hârșova, jud. Constanța, iar pe data de 1.V.1907 revine la Școala de fete din Urlați. În 1907 și în continuare avea numele,,Panaitescu’’, probabil era recăsătorită.

[4] Constantin Vișoianu a fost avocat, diplomat, publicist și om politic, care a îndeplinit funcția de ministru de externe în al doilea guvern Sănătescu ( 4 nov.1944 – 6 dec.1944 ) și în guvernul Nicolae Rădescu ( 6 dec.1944 – 28 febr.1945 ). A încetat din viață la 4 ianuarie 1994, în Washington D.C. ( S.U.A. ).

[5] S.J.A.N. Prahova, Registru de Stare Civilă, Văleni Prahova.

[6] S.J.A.N. Olt, Fond școala de băieți nr.1 Slatina, dos. 31 / 1906 – 1907.

[7] S.J.A.N.Olt, Fond Școala primară de băieți,,Ionașcu’’ Slatina, dos.31/1906-1907.

[8] Chleopatra, născută la 2 martie 1884, fiica lui Ion Mirescu locotenent, 30 de ani și a Elisei Mirescu ( S.J.A.N.Olt, col.

Registre de Stare Civilă Slatina, Registr.nr.66/1884 ).

[9] S.J.A.N.Olt Slatina, Colecția Registre de Stare Civilă, primăria Slatina, registrul 65 / 1905 – 1907

[10] S.J.A.N.Olt Slatina, Colecția Registre de Stare Civilă, registrul 71 / 1907.

[11] Ibidem registrul nr. 76 / 1908.

[12] Ministerul Instrucțiunii și al Cultelor-Anuarul Oficial întocmit de Serviciul statelor personale și al statisticei, la 15 Noembrie 1908, pag.214, București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl S-or Ion Residescu, 1909

[13] S.J.A.N.Olt, Colecția Registre de Stare Civilă Slatina, Registrul 71/1908.

[14] Cruceană, Ion, articolul,,Începuturile cinematografului în județul Olt’’, publicat ziarul,,Oltul’’, din 22 februarie 1968.

[15] ,,Școala noastră’’, nr.4 / Octombrie 1938, pag.22.

[16] Monitorul Oficial al României nr.163 / 7 nov. 1919, pag. 9143.

[17] S.J.A.N.Olt,Fond Școala nr.2- Ștefan Protopopescu, dos.5/1922-1923.

[18] Anuarul județului Olt, pe anul 1924.

[19] S.J.A.N.Olt, Fond Școala nr.2,,Ștefan Protopopescu’’

[20] Monitorul Oficial al României, partea I., nr.283, 19 decembrie 1928, pag.10.705.

[21] S.J.A.N.Olt, Fond Școala de băieți nr.2, Slatina, dos. Nr.14 / 1931 – 1932.

[22]   IBIDEM, dos.13 / 1930 – 1931, pag. 171.

[23]   IBIDEM, dos.21 / 1938 – 1939, pag.46.

[24] ,,Școala noastră’’, nr.4, Octomvrie 1938, pag. 19, 22.

[25] S.J.A.N.Olt, Col. Registre de Stare Civilă, Slatina, registr. nr. 66 / 1884.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments