AcasăCulturăIstorie literară • Întregiri la bibliografia lui Sabin Velican

Istorie literară • Întregiri la bibliografia lui Sabin Velican

Bibliografia prozatorului, eseistului, publicistului și poetului1 Sabin Velican (n. 4 februarie 1909, sat Celei, com. Tismana, jud. Gorj – m. 25 februarie 1999, Târgu-Jiu) necesită o cercetare sistematică și atentă spre a putea identifica toate colaborările sale din presa literară și nonliterară.

S-a impus prin romanul Pământ viu (1938) și prin cartea Vetre părăsite (1941), esențiale în epica românească, deoarece evocă cu talent și forță expresivă aspecte îngrozitoare din viața Basarabiei interbelice ~ deznaționalizarea, abrutizarea oamenilor și, finalmente, sovietizarea obligatorie a întregii provincii.

Sabin Velican a locuit un timp îndelungat în Basarabia, fiindcă era dascăl în satul Chirea, comuna Mereni, județul Lăpușna, unde s-a distins prin lecțiile și articolele sale publicate în ziarele și revistele basarabene, cât și în cele din țară.

Aici, în Basarabia, a înființat și coordonat câteva periodice, extrem de interesante, la care a colaborat permanent și în paginile cărora au fost prezenți și publiciști și scriitori din țară.

În acest răstimp scrie și trimite poezii lui I. Valerian pentru revista Viața literară (1926–1938); 1941.

Am identificat, recent, o poezie necunoscută a lui Sabin Popescu, acesta fiind numele real al lui Sabin Velican.

Poezia Strigăt de nebun conține unsprezece strofe, în care autorul propune un necruțător rechizitoriu la adresa administrației rusești din Basarabia, unde oamenii erau supuși unor inimaginabile orori, care sfârșeau cu uciderea celor care nu se supuneau.

Impresionante sunt imaginile cu oameni în lanțuri, în cătușe, sau legați la ochi spre a nu vedea dimensiunea tragediei umane.

A sosit momentul să fie cunoscute toate aceste drame ale românilor din Basarabia și Bucovina, părți aflate temporar în stăpâniri străine.

Restitui, integral, poezia Strigăt de nebun, în speranța că o cancelarie diplomatică a Europei își va reaminti și de noi și, mai ales, de destinul nostru, atât de ingrat.

*

Strigăt de nebun

Prin negrele gratii lumina se varsă,
Și zornăie lanțuri și-mi sfârâie carnea
În recea cătușă. Mi-e inima arsă,
Mi-e viața pierdută și moartă mi-e moartea.

Afară-i furtună, coliba mea-i spartă
Și mama-i bătrână și sora mi-e dusă;
În lanțuri și zale, nădejde[a] li-e moartă,
Nădejde-ngropată în zid cu nebunii.

Ce-i pasă mulțimii ce trece-n mătasă
De orbul ce zace în taină și neguri,
De lacrima caldă ce ochii i-o lasă
Pe fața de ceară și zdreanța din urmă?!

Călăii sunt oameni și inimi proscrise,
Căci omu-i călăul și victimă roabă:
Un om dintre oameni, de silă ucise
Pe omul din mine legându-l cu lanțuri.

Că oamenii-s oameni, minciuna n-o știe,
Că viața-i cu roluri, plăcerea o uită;
Că cerul veghează, cei morți nu învie:
Să spele pe picioare, aceasta e totul.

Cu lațul ucideți, căci viața-i nimică,
Ucis-am cu vorba, mă țineți în fiare,
Și rasul în șanțuri, purtați fără frică:
O poftă vă-ndeamnă, căci sunteți o poftă.

În fund de pahare, vă doarme gândirea
Și-n cuta mătăsii vi-e legea vieții
Voi pruncii-i ucideți în dulce zâmbire,
Când nu e credință, când totu-i rușine.

Sălbatice fiare, mi-ați luat voi lumina
Și țara și neamul; deschidă-se cerul
Și ploaia de flăcări, deschidă-mi senină,
O cale prin lanțuri și carne scrumită!

În liniștea nopții nebunii se căută
Și-n gemete-afară o lume s-aude
În murmur și vaiet o inimă frântă,
Și-s lanțuri puține să lege o lume.

Să mori lângă ușa colibei pustie,
Dar mamă tu-n rugă nu bate la poarta
Castelelor albe, căci moartea învie
În patimi, pe omul ce mila cerșește!

Să pier între ziduri, departe de soare,
Să-mi smulgeți din gură și limbă și glas,
Să n-am picătură de apă-n ulcioare,
Să moară nebunul cu mâinile-n lanțuri
Stăpân, dar nu slugă cu mințile-n fiare…

Sabin Popescu

Note

  • Originalul acestei poezii, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
  1. Sabin Velican ~ Poezii. Târgu Jiu, Editura Ager, 1997. Unica plachetă de versuri.

Nicolae Scurtu

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments