AcasăCulturăIstorie literară • Noi contribuții la biografia lui Marcel Romanescu

Istorie literară • Noi contribuții la biografia lui Marcel Romanescu

Biografia poetului, traducătorului, istoricului și excelentului diplomat Marcel Romanescu (n. 11 octombrie 1897, Liège, Belgia – m. 21 iulie 1955, București) se impune a fi cercetată și chiar recercetată cu mai multă rigoare de tinerii istorici literari.

Legăturile sale cu Oltenia sunt multiple și cu adevărat elocvente în ceea ce privește itinerarul său literar, cultural și, evident, diplomatic.

Este fiul lui Nicolae Romanescu, unul dintre cei mai buni și eficienți primari ai Craiovei, învață carte, un timp, la Craiova, publică poezii și articole în presa din Bănie, Viața literară și artistică (1914-1916) și Flamura.

Are colegi și prieteni din orașele Olteniei și stabilește colaborări la unele publicații conduse de aceștia. Instruit, format și extrem de prudent în relațiile cu semenii este trimis să îndeplinească anumite funcții în diplomație ~ Roma, Vatican, Haga, Copenhaga și Cairo.

În calitate de Însărcinat cu afaceri la Cairo, îi trimite regelui Carol II în dar o Antologie grecească din 1802, manuscrisă, care conține „stemele voievodatelor române”. Epistola trimisă lui N. Iorga, în calitate de prim ministru, conține informații privind traseul acestei prețioase cărți ce fusese trimisă regelui României.

În această epistolă este amintit și Barbu Teodorescu: cercetător, istoric literar, bibliolog și bibliograf al marelui istoric, care, în 1931, era șef de cabinet al primului ministru.

Barbu Teodorescu apostilează epistola lui Marcel Romanescu astfel ~ Personală. D[omnu]lui prim ministru pentru a ne arăta ce trebuie să răspundem. B[arbu] T[eodorescu].

*

Legațiunea Regală a României în Egipt

Nr. 1437

Cairo, 26 septembrie 1931

Domnule Președinte al Consiliului,

Am onoarea a aduce la cunoștința Excelenței Voastre că, la data de 15 iulie, deci acum mai bine de două luni, i-am1 trimis în dar, prin colonelul de Stat Major, George Garoescu, o Antologie grecească din 1802, scrisă și zugrăvită în întregime cu mâna, purtând în frunte stemele voievodatelor noastre.

Deși am rugat, atât prin colonelul Garoescu, cât și printr-o scrisoare recomandată pe domnul Teodorescu2, șeful de cabinet al Excelenței Voastre, să-mi confirme primirea zisei cărți, n-am primit până acum nici o știre în această privință.

Așa fiind, rog respectuos pe Excelența Voastră să binevoiască a însărcina pe altcineva cu confirmarea primirii antologiei remise de colonelul Garoescu, domnului Teodorescu.

Binevoiți a primi, vă rog, domnule Președinte al Consiliului, încredințarea prea înaltei mele considerațiuni.

Însărcinatul cu afaceri, Marcel Romanescu

[Excelenței Sale domnului profesor N. Iorga, Președinte al Consiliului, ministru al Afacerilor Străine, București].

Note

  • Originalul acestei epistole se află la Biblioteca Academiei Române. Corespondență primită de N. Iorga. Volumul 366, f. 215r.
  1. Marcel Romanescu ortografiază i cu majusculă. Trimiterea se face la regele Carol II al României.
  2. Barbu Teodorescu (1905–1979), profesor, istoric literar, bibliolog, biograf și bibliograf al lui N. Iorga în serviciul căruia a fost un timp îndelungat.

Nicolae Scurtu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments