AcasăMIZIL MON AMOUR
Array

MIZIL MON AMOUR

Nimic nu se mai poate desfășura sub soarele orânduirii acestea sociale și politice românești, fără a recurge la umor și poezie. Din patima asta a contradicției ignobile și a depravării de partid și de stat, în care ne ducem veacul, o dată pe an, ne scot profesorii Laurențiu Bădicioiu și Victor Minea, mizileni pur sânge, alături de tânărul și energicul economist Claudiu-Remus Minea, toți trei fiind sufletele vii ale acestei importante manifestări culturale din această țară, care încă se mai cheamă România.

Festivalul de la Mizil nu e o întrecere socialistă și nici vreo sarcină de partid, electorală… E o stare de spirit care a depășit de mult timp granițele României și ne-a adus alături pe cei mai mari epigramiști ai lumii, cei din Moldova noastră soră, anume pe Ion Diviza Și Gheorghe Bâlici, al căror părinte spiritual a fost grandiosul epigramist, scriitor și român integral, Efim Tarlapan, care ne privește astăzi dintr-o stea.

Tot acest festival prestigios i-a regrupat și pe epigramiștii autohtoni, într-un pluton compact, păstorit de cel mai iubit și hulit dintre pământeni, condeierul fără pereche, Nae Bunduri din Brașov. Despre istoria acestui prestigios festival, ca și despre personalitățile marcante din lumea academică și universitară care l-au girat, an de an, până la Ediția în curs, a XIII-a, am mai povestit de-a lungul anilor. Voi spune, azi, că ediția 2019-2020 vine ca un balsam pe sufletele creatorilor de umor și poezie, pe sufletele tuturor celor care vor să iasă din ghilotina vremurilor acestea ticăloase.

mizil 2019 net liS-a dat deja startul înscrierilor, iar eu, ca vechi combatant, participant și chiar premiant al acestei manifestări de inimă și gând, salut cu plecăciune pe organizatori și îi felicit de pe acum pentru că-mi aduc aminte, păstrând proporțiile, de o perioadă fastă a României, despre care am citit, când marii patrioți ai vremii, precum Dimitrie Gusti, Constantin Rădulescu-Motru, Pan Vizirescu, Nae Ionescu și mulți alți români în carne și oase au decretat „naționalizarea idealurilor românești” și au scris pe frontispiciile școlilor „Veniți să luați lumină”. Asta înseamnă Festivalul de epigramă și poezie de la Mizil : o lumină, în penumbra care a pogorât nemilos peste trupul Grădinii Maicii Domnului!

Felicitări, Laurențiu Bădicioiu, Victor Minea, Claudiu-Remus Minea. „Certificatul de român” pe care vi l-am acordat ar trebui reînnoit de viitorul guvern al României, anexând o clauză, prin care voi să fiți scutiți pe tot timpul vieții de toate taxele și impozitele, pentru tot ceea ce ați făcut și veți mai face întru iluminarea nației române!

Dumitru Sârghie

REGULAMENT FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE ȘI EPIGRAMĂ „ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL”-ED. A XIII-a

Înscrierea se face fie pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poștă: prof. Laurențiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N. Bălcescu, nr.111-113, Mizil, Prahova, cod 105800, cu mențiunea: pentru „Romeo și Julieta la Mizil”, ed. a XIII-a.

POEZIE – trei poezii, dintre care una,obligatoriu,cu rimă;  EPIGRAMĂ– patru epigrame

La concurs pot participa tinerii români de… orice vârstă (peste 14 ani) și de pretutindeni! ÎNSCRIEREA: 15.09.2019 – 15.12.2019; PREMIEREA: 25.01.2020, la Mizil

N.B. Premianții se obligă să vină să ridice premiul/să trimită un reprezentant! PREMII TOTALE: 3200 de lei. Se acordă din nou premii speciale și diplome pentru elevii situați cel mai bine în clasamentul general! Trofee și medalii vor fi acordate premianților.

Diplome de participare vor fi acordate concurenților și profesorilor îndrumători (unde este cazul). Antologia cu textele selectate de juriu va fi editată după premiere și trimisă prin poștă doritorilor. Tema impusă, MIZILUL, este doar la secțiunea Epigramă și doar pentru o singură epigramă. Celelalte trei epigrame au teme libere. Site util pentru documentare la temă: www.romeojulietalamizil.ro

Poeziile/epigramele trimise nu trebuie să fi fost publicate, postate până la anunțarea clasamentului. Un motto trebuie adăugat în FIȘA DE ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat. Textele trebuie scrise obligatoriu cu Times New Roman, font 11, CU DIACRITICE, fără alte sublinieri sau intervenții. În caz contrar, organizatorii își rezervă dreptul de a elimina concurentul.

Cei ce nu au internet, trimit materialele prin poștă, cu motto pe plic. În plic va fi încă un plic închis, pe care este scris același motto și conține fișa de înscriere: adresă, facebook, mail, telefon, ocupație.

COMPONENȚA JURIULUI:

Secțiunea Epigramă: CORNELIU BERBENTE – scriitor, vicepreședintele Clubului Umoriștilor Bucureșteni „Cincinat Pavelescu”;  GEORGE CORBU – scriitor, președintele Uniunii Epigramiștilor din România; MIHAI MORAR – Inspector de limba și literatura română.

Secțiunea Poezie: CRISTINA-MARIAN IONESCU –Inspector de limba și literatura română; LUCIA OLARU NENATI – scriitor, jurnalist; VICTORIA MILESCU – poet, jurnalist.

• Oricine va înscrie un text ce nu-i aparține (sau conține părți copiate) va fi descalificat; • Oricine va trimite un text/texte publicate/postate până la data afișării rezultatelor va fi descalificat;  • Oricine va trimite un text/texte cu care a participat la alte concursuri literare va fi descalificat; • Organizatorii descalifică orice concurent a cărui creație are erori gramaticale sau cuvinte vulgare; • Organizatorii pot descalifica, fără preaviz, concurenții care nu dau dovadă de bun-simț, respect și decență în comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii, juriul etc.

• Organizatorii își declină responsabilitatea când un terț preia textele în vederea folosirii lor ulterioare; • Organizatorii vor putea publica/posta ulterior textele participanților în antologia festivalului, pe site sau în alte materiale conexe festivalului fără a mai cere acordul participanților.

Nota finală a concurentului reprezintă media aritmetică a notelor primite de la juriu. Notele vor fi acordate cu două zecimale (0,25; 0,50; 0,75), folosind sfertul de punct, jumătatea de punct și trei sferturi de punct. În caz de egalitate, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele trei acordate de juriu. Dacă egalitatea se menține, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele rămase.

Dacă egalitatea persistă, se acordă a celași loc, iar premiul financiar va fi împărțit în mod egal între concurenții aflați la egalitate. Jurizarea are loc în perioada 27 decembrie 2019-18 ianuarie 2020. Clasamentul va fi postat pe www.romeojulietalamizil.ro în intervalul 20-22 ianuarie 2020.

Înscrierea în concurs este dovada acceptării regulamentului și asumarea obligativității respectării lui. Coordonatorii proiectului: prof. dr. Laurențiu Alexandru Bădicioiu, prof. Victor Minea, ec. Claudiu-Remus Minea

- Advertisment -

Most Popular