AcasăAnunțuriOFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” – SLATINA

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” – SLATINA

ÎNFIINȚATĂ ÎN ANUL 1992,  ACREDITATĂ conform O.M.C. I.    nr. 4750 / 19.08. 2009
ADRESA: Str. Aleea Înfrățirii nr. 6 (sediul Școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă”) Slatina, Olt
Telefon 0249/41055; 0371.367.020; e-mail: caroldavila_sl@yahoo.com; Site: caroldavila-slatina.ro
Calificarea profesională: Asistent Medical Generalist

Pentru anul școlar 2016/ 2017 oferta educațională a școlii noastre este de 3 clase la specializarea asistent medical generalist, cu durata de 3 ani.

scoala post liceala slatina• Admiterea se realizează pe bază de dosar

• Înscrierea se face între 9 mai – 9 septembrie 2016

Acte necesare:

• cerere de înscriere

• copie după B.I. sau C.I.

• copie după certificatul de naștere

• copie după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui

• copie după Diploma de Bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului sau numai adeverință de absolvire a XII clase, însoțite de copie foaia matricolă (cls. IX-XII)

• adeverință medicală (de la medicul de familie) din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru  profesia de asistent medical generalist.

• adeverință de la Casa de copii sau Centrul de plasament, după caz (cei aflați în această situație)

• chitanță taxa de înscriere 45 RON

• dosar cu șină

– Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat

– Certificatele de calificare nivel 5,  sunt recunoscute în Uniunea Europeană

– Taxa școlară este de 1400  lei și se poate achita în mai multe rate, pe parcursul anului școlar

– Se acorda burse sociale parțiale sau totale, după caz, elevilor cu frecvență foarte bună și situație materială precară

– Absolvenții școlii pot susține examenul de certificare a calificării profesionale și fără Diploma de Bacalaureat.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments