AcasăInterviuOra satului! Interviu cu Nicolae Cărămizaru – primarul comunei Morunglav

Ora satului! Interviu cu Nicolae Cărămizaru – primarul comunei Morunglav

ATMOSFERA ESTE BUNĂ, DAR MAI EXISTĂ ȘI PĂRERI DIFERITE, FIINDCĂ AȘA ESTE ÎN DEMOCRAȚIE!

Domnule primar, vremurile pe care le trăim sunt destul de opuse prosperității și belșugului la care tot aspirăm din 1989 încoace. Ați putea, totuși, să ne spuneți ce proiecte ați finalizat și demarat, în comuna d-voastră?

Am finalizat proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă, în comuna Morunglav”. Sistemul funcționează, în toate cele cinci sate ale comunei, respectiv Morunglav, Bărăști, Poiana Mare, Morunești, Ghioșani.

Proiectul „Înființare sistem de canalizare, în comuna Morunglav, județul Olt”, se execută, prin Programul Național „Anghel Saligny”. Deja, investiția este finanțată, pentru început, pentru satul Morunglav.

Proiectul „Înființare Sistem Inteligent de Alimentare cu Gaze” a fost introdus, pentru finanțare, prin Programul „Anghel Saligny”. Deocamdată, nu s-a aprobat, dar așteptăm și încercăm să găsim și o altă sursă de finanțare.

Avem, în fază de execuție, prin PNDL 1 – Proiectul „Modernizare DC 11 și DC 11A”, pe o lungime de aproximativ 6 km. Proiectul nu a fost finalizat, nici până în prezent, deși este demarat, în 2012, din cauza faptului că executantul respectiv, SC Delta ACM, este în insolvență.

Prin PNDL 2, avem Proiectul „Modernizare, reabilitare Școala Gimnazială Morunglav”, demarat, din 2018 și, nici până în prezent, nu a fost finalizat, chiar dacă termenul de execuție a fost septembrie 2022. Cauza o reprezintă lipsa de seriozitate, din partea executantului, respectiv SC CAS Office Arhitect din Balș.

Proiectul „Reabilitare, Modernizare, Dotare și Extindere Cămin Cultural Morunglav”. Proiectul se află la CNI, în faza de semnare, prin ordin al ministrului Dezvoltării.

Prin PNRR, avem proiectele: „Modernizare Sală de Sport”, din cadrul Școlii Gimnaziale Morunglav; TIC (Sistem GIS, wirelles, digitalizare primărie, extindere sistem de supraveghere video), precum și realizarea a două stații de încărcare electrice. Pentru aceste trei proiecte, am semnat contractele de finanțare.

Aș mai putea aminti Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a Infrastructurii de Iluminat Public, în comuna Morunglav, județul Olt”. Proiectul a fost aprobat de AFM, urmează să semnăm contractul de finanțare.

Prin Programul „Fondul pentru Modernizare în România”, avem proiectul „Înființare parc panouri fotovoltaice”. Intenționăm ca, prin această investiție, să acoperim costul energiei electrice, pentru iluminatul public, instituții publice și Serviciul de Alimentare cu Apă.

Avem proiectul „Reabilitare, Modernizare Dispensar Medical Uman din Comuna Morunglav, județul Olt”. Proiectul se află la CNI, urmând ca această instituție să se ocupe de promovarea investiției.

De asemenea, se poate spune că am reușit să avem o comună curată. Prin eforturile depuse de cetățenii comunei, de a recicla selectiv gunoiul, am reușit să avem o comună curată. Avem contract cu SC Salubris SA.

Cultura unei comunități reliefează intrinsec identitatea acesteia. Ce manifestări culturale tradiționale se mai păstrează în comuna Morunglav și cum stați cu Căminul Cultural?

Încă se mai pot păstra tradițiile strămoșești ale comunei, respectiv Taraful de lăutari, Călușul de la Bărăști (sat aparținător comunei noastre), jocurile populare. Din păcate, căminul cultural al comunei a devenit o ruină. Sper ca, în vară, CNI să înceapă lucrările de reabilitare și modernizare.

Care este interesul administrației locale pentru lăcașurile și religia noastră creștină, strămoșească?

În fiecare an, am ajutat, în limita bugetară, cele trei parohii din comună, respectiv Morunglav, Morunești și Bărăști.

Care este structura politică a Consiliului Local și câtă armonie există în luarea hotărârilor, având în vedere diversitatea culorii politice a consilierilor?

Structura politică a Consiliului Local este: 5 consilieri PNL; 4 – PSD; 1 – ALDE și un consilier Pro România. Având în vedere proiectele propuse, toate în folosul comunității, nu au fost probleme cu votul acestora, cu mici excepții. Atmosfera este bună, dar mai există și păreri diferite, fiindcă așa este în democrație.

Care este mesajul dvs., pentru locuitorii comunei Morunglav?

Locuitorilor comunei Morunglav le transmit multă sănătate, putere de muncă, solidaritate și încredere!

A consemnat Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments