AcasăLa ordinea săptămâniiPARTENERIAT MEDIU-TEHNOLOGIE LA SC ALRO SA SLATINA

PARTENERIAT MEDIU-TEHNOLOGIE LA SC ALRO SA SLATINA

Ziua de 5 iunie a fost declarată ca „Ziua Mondială a Mediului”, în 1972, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, pentru celebrarea Conferinței „Ecologia Umană” de la Stockholm și reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al Națiunilor Unite (UNEP).

Din nefericire se constată că „planeta albastră” se confruntă astăzi, mai mult ca niciodată, cu o serie de fenomene distructive care pun în pericol integritatea florei, faunei, apei, aerului, solului și a omului: cutremure de pământ, deșertizări, secetă, schimbări climaterice, tzunami, inundații, topiri ale ghețarilor, dispariția unor specii de plante, animale și păsări, epuizarea resurselor energetice și alimentare, „subțierea” stratului de ozon, pericolul ciocnirii pământului cu meteoriți sau comete de mari dimensiuni și altele. Acestea sunt determinate de unele cauze naturale dar și de activitatea umană, uneori lipsită de respect față de natură, cum ar fi defrișările masive de zone verzi, promovarea unor industrii poluante cu emisii de gaze cu efect de seră, politici necorespunzătoare de gestionare a deșeurilor, în special a celor cu efecte radioactive, exploatarea nerațională a resurselor, dezvoltarea arsenalului militar nuclear, chimic, biologic și  neconvențional.

Se pare că, în ultimul timp, oamenii de știință, politicienii, societatea civilă, și nu numai, din întreaga lume, conștientizează faptul că, dacă nu se iau măsuri la nivel global pentru stoparea acestor fenomene distructive, viitorul omenirii este incert.

alro ziua mediului vizita
Vizita salariaților Agenției pentru Protecția Mediului și ai Gărzii de Mediu Olt

Cu ocazia acestui eveniment, în contextul acțiunilor care s-au desfășurat săptămâna trecută de către organismele abilitate din domeniu, la nivel local și județean, în data de 3 iunie a.c. Alro a fost vizitată de un grup de 25 de salariați de la Agenția de Protecția Mediului și Garda de Mediu Olt.

Acțiunea a demarat cu o prezentare a realizărilor ALRO în domeniul protecției mediului, din care  s-au desprins următoarele:

• Acționariatul, managementul și angajații ALRO au înțeles că a fi performant înseamnă a lucra într-un microclimat de muncă corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății ocupaționale, a proteja mediul înconjurător și a respecta comunitatea locală. În acest context, politica de mediu a S.C. ALRO S.A., integrată sistemului de management calitate-mediu-securitate, a urmărit prin proiectele promovate încadrarea în normele europene privind protecția mediului, siguranța în operare si îmbunătățirea condițiilor de muncă, toate in ideea realizării dezideratului de creștere continuă a performanțelor sale.

 • Prin declarația Directorului  General privind politica în domeniile calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale, ALRO promovează  mecanisme de reducere a impacturilor negative asupra mediului și de  îmbunătățire a performanțelor de mediu  cu  respectarea strictă  a tuturor reglementărilor legale aplicabile activităților sale. Pentru aceasta, se au în vedere următoarele:

– Conformarea la legislația actuală de mediu și la oricare evoluție a acesteia;  Prevenirea și combaterea poluării mediului prin investiții în modernizări tehnice și tehnologice;  Asigurarea funcționării mașinilor, utilajelor și instalațiilor la parametrii tehnologici; Monitorizarea permanentă a factorilor de mediu; Instruirea, conștientizarea și responsabilizarea întregului personal privind problemele de protecția mediului; Promovarea unei mentalități și a unei culturi organizaționale de tip „prieten al naturii”; Colaborarea și comunicarea permanentă cu autoritățile și comunitatea locală; Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al protecției mediului.

• Politica și obiectivele de mediu ale S.C. ALRO S.A. Slatina sunt comunicate și înțelese de întregul personal și sunt disponibile pentru public.

• Politica de mediu promovată de managementul de vârf a condus în ultimii ani la eliminarea totală a penalizărilor și reclamațiilor venite din partea organismelor guvernamentale, non-guvernamentale și ale comunității locale, în condițiile în care problematica mediului a devenit unul dintre aspectele cele mai mediatizate pentru România, ca țară membra cu drepturi depline a Uniunii Europene.

• Din punct de vedere al conformării cu cerințele legale, compania se preocupă în permanență de alinierea la standardele și reglementările în domeniu ale Uniunii Europene.

În acest sens, ALRO a fost prima dintre companiile din regiunea Oltenia care a obținut Autorizația Integrată de Mediu, valabilă pentru 10 ani, fără program de conformare, pentru instalațiile sale aflate la cele două puncte de lucru din Slatina.

• Un domeniu important al activității de protecția mediului în ALRO îl reprezintă prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase. În acest sens, compania a elaborat o serie de planuri  interne  a căror implementare conduc la eliminarea riscurilor de producere a unor astfel de evenimente cu impact grav asupra mediului înconjurător și care reglementează modul de intervenție în cazul în care acestea ar avea loc.

• Prin Biroul de Analize și Evaluări Noxe, ALRO monitorizează permanent evoluția noxelor de mediu, atât a celor specifice locurilor de muncă cât și acelor din zonele periuzinale. Se recoltează periodic probe și se fac determinări ale noxelor de mediu cu impact asupra apei, aerului, solului și  freaticului.

Determinările au evidențiat faptul că la toate categoriile de emisii generate, valorile obținute sunt sub limitele impuse de standardele în vigoare. Practic în modernele instalații de tratare gaze și fum sunt reținute peste 99,5% din emisiile de noxe.

alro centru de tratare gaze nr 2
Centru Tratare Gaze nr. 2

Adoptarea acestei abordări pro-active concretizată prin monitorizarea problemelor de mediu constituie o parte integrantă a activităților curente ale compartimentului de specialitate.

• Pe linia activităților desfășurate la ALRO pentru protecția mediului se înscrie și preocuparea pentru gestionarea deșeurilor rezultate în urma proceselor de producție. ALRO a construit după cele mai moderne tehnologii in domeniu, aplicate in Uniunea Europeana,  un depozit ecologic de deșeuri industriale, situat la nord-est față de oraș, cu o suprafață de 10 ha. Vechea halda de la Satu Nou, a fost închisă și predată Primăriei Slatina, după ce au fost efectuate lucrări de redare a acestui spațiu circuitului natural, prin plantarea de arbori și arbuști specifici, împământare și înierbare.

• Aportul cel mai important însă la reducerea impactului tehnologic al instalațiilor sale asupra mediului l-au avut investițiile în lucrări de modernizare tehnică și tehnologică care au fost succedate de o reducere aproape integrală a emisiilor generate de instalațiile sale. În ultimii 10 ani, ALRO a investit peste 500 milioane de dolari în modernizări cu efecte directe și indirecte asupra protejării mediului

Dintre aceste investiții menționăm:

– capotarea cuvelor de electroliză;
– epurarea uscată a gazelor de ardere prin cele două centre de tratarea gazelor, de la secțiile de electroliză;
– punerea în funcțiune a unei moderne topitorii ECO de reciclarea deșeurilor;
– construirea unui centru de tratare a gazelor rezultate din procesul de coacere a anozilor;
– instalația pentru epurarea uscată a vaporilor de smoală, rezultați din procesul de fabricație a pastei anodice;
– modernizare apă industrială și canalizare: instalație de condiționare apă la instalațiile de turnat sleburi și insularizarea instalației de recirculare la sectorul Redresori;
– stație de recirculare apă industrială pentru  instalațiile de bare și sârmă;
– sistem de epurare a gazelor pentru cuptoarele rotative și cu inducție;
– instalație tratare gaze în secția Turnătorie;
– echiparea laminoarelor la rece cu filtre cu un grad ridicat de retenție pentru laminare;
– închiderea depozitului de zgură existent, conform HG 162/2002;
– modernizarea sistemului de apă industrială la LTB;
– echipament pentru demineralizarea apei;
– achiziționarea a două cuptoare adânci de încălzit sleburi;
– linii de finisare table și benzi de aluminiu și aliaje de  aluminiu.

Au fost vizitate apoi ECO – Topitoria de deșeuri de aluminiu, secția Turnătorie și Centrul de Tratare Gaze nr. 2. Oaspeții, din care majoritatea se aflau pentru prima dată la ALRO, s-au arătat plăcut impresionați de investițiile făcute în ALRO, cu efecte directe și indirecte asupra îmbunătățirii condițiilor de muncă și protejării mediului înconjurător. De asemenea au fost evidențiate ordinea și curățenia și multitudinea spațiilor verzi din incinta societății.

LINIA ÎNTÂI ȘI ZIARUL DE OLT


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments