AcasăBreviar parlamentarPaul Stănescu și Emil Albotă – inițiativă legislativă cu privire la transmiterea...

Paul Stănescu și Emil Albotă – inițiativă legislativă cu privire la transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului” în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României

 Paul Stănescu, senator PSD, și Emil Albotă, deputat PSD, propun, spre aprobarea Parlamentului României, Legea cu privire la transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților, în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

„Prin acest proiect, se propune definitivarea demersului legislativ inițiat prin intermediul adoptării HG nr. 691/2001, în sensul transmiterii unei părți din imobilul «Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților, în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României.

Luarea în administrare de către Muzeul Național de Artă Contemporană al României este justificată de necesitatea asigurării spațiilor necesare cu destinația de sediu, pentru buna desfășurare a activităților specifice acestuia, reglementate prin dispozițiile Legii nr. 311/2003, a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, respectiv ale Regimentului său de organizare și funcționare, aprobat prin Ordin al ministrului Culturii”, a declarat Paul Stănescu.

Muzeul Național de Artă Contemporană al României este o instituție publică de cultură, de importanță națională, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii. Încă de la înființare, muzeul este situat în Corpul E4 și Corpul B4 din imobilul Palatul Parlamentului. Ulterior, dreptul de administrare asupra imobilului „Palatul Parlamentului” s-a transmis în favoarea Camerei Deputaților și Senatului.

„Imobilul ce face obiectul transmiterii în baza prezentului proiect este situat în București, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, constând într-un corp clădire, în suprafață de 10.800,2 mp, fiind dat în administrarea Camerei Deputaților, prin Legea nr. 90/2016, pentru modificarea și completarea Legii nr. 267/2008, privind unele măsuri speciale, pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului.

Camera Deputaților va asigura Muzeului Național de Artă Contemporană al României, corespunzător cotei din imobilul aflat în administrarea acestuia, unitățile necesare funcționării corespunzătoare, de la data protocolului de predare-preluare, în baza unei convenții încheiate între părți, în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire”, a spus deputatul Emil Albotă.

Dragoș Sîrghie


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments