AcasăReportajPERENITATEA PĂDURILOR

PERENITATEA PĂDURILOR

Pădurea atrage prin farmecul și măreția ei deosebită, prin bogăția de specii, prin formele  structurale, prin culorile și nuanțele atât de armonios variate în spațiu și timp, prin liniștea și aerul curat pe care îl oferă vizitatorului dornic de relaxare și mai presus de toate, prin acel misterios necunoscut ascuns de bogăția de ramuri și frunziș, dintre care își trădează prezența numai micuții cântăreți înaripați.

Dintre toate componentele naturale, cel mai crunt lovite în existența lor au fost pădurile, care în urma defrișărilor, au lăsat în loc pustiuri pietroase sau terenuri sterile, pierind alături de componentele vegetale ale pădurii și animalele al căror mediu de viață era pădurea. Defrișările continui au dus la modificări de climă, la extinderea deșerturilor, la creșterea gradului de eroziune, la inundații, secarea unor cursuri de apă, degradarea solurilor și alte consecințe negative asupra mediului.

Ocrotirea naturii și protejarea diversității biologice poate fi justificată cu argumente economice și deopotrivă și cu argumente etice. Cele mai multe argumente etice se bazează pe faptul că speciile au dreptul să existe și au o valoare intrinsecă independentă de nevoile umane. Oamenii nu au dreptul să distrugă speciile și trebuie să acționeze pentru a preveni extincția lor.

Unele specii sunt evaluate aparent ca neavând valoare economică considerabilă. Niciodată nu avem certitudinea că facem prea mult pentru a salva specii sau ecosisteme, niciodată nu putem spune că o specie este importantă sau nu. Practic nu avem cum să ne dăm seama de dimensiunea dezastrului pe care îl poate declanșa pierderea unei specii.

Diversitatea biologică este parte fundamentală a recreerii în aer liber și a industriei ecoturistice. Natura are o valoare spirituală și estetică pe care specialiștii o consideră superioară valorii economice. De-a lungul secolelor, numeroși pictori, poeți, scriitori, muzicieni au fost inspirați de farmecul pădurii. Aproape toți oamenii apreciază estetica peisajelor și activitatea în aer liber. Nu se poate estima ce ar însemna omenirea, ce surse de inspirație ar mai avea artiștii, dacă specii vegetale și animale de o mare atracție în zilele noastre nu vor mai exista în viitor.

Prof. Dr. Ștefania MARINEANU

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments