AcasăAdministrațiePrefectura Olt și Consiliul Local Slatina – „la cuțite”

Prefectura Olt și Consiliul Local Slatina – „la cuțite”

Au apus timpurile în care domnea pacea în administrația locală slătineană, când hotărârile de consiliu local erau adoptate unanim. Neînțelegerile au pornit de la Hotărâre nr. 131/2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, care, se pare, a fost adoptată ilegal. Cum numai Instituția Prefectului Olt putea limpezi apele într-o asemenea situație controversată, prefectul Silviu Neacșu a dispus revocarea hotărârii mai sus menționate în următoarea ședință de CL. În caz contrar, Prefectura Olt va da în judecată Consiliul Local Slatina.

silviu neacsi si iditaMărul discordiei l-a reprezentat votul primarului interimar Mihaela Stana care, conform Prefecturii, nu este legal. De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei Slatina susțin că votul blamat de Prefectura Olt este în conformitate cu legea. Prefectul Silviu Neacșu a trimis o notificare Consiliului Local Slatina prin care se dispune revocarea proiectului de hotărâre cu pricina.

„În temeiul art. 19, alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6, pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004, vă restituim spre revocare Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 131/23.04.2015 referitoare la reorganizare aparat de specialitate al primarului municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, ștat de funcții și pondere funcții publice pe anul 2015, pentru următoarele considerente: 

Prin adresa nr. 19.887/30.04.2015 am solicitat ca, în vederea exercitării controlului de legalitate asupra hotărârilor adoptate în ședința extraordinară din data de 23.04.2015, să ne înaintați procesul verbal al ședinței din care să rezulte cu certitudine numărul consilierilor locali în funcție prezenți la ședință, cu nominalizarea atât a celor prezenți, cât și a consilierilor locali absenți, precum și numărul de voturi exprimat pentru fiecare hotărâre în parte. Din analiza acestui document, comunicat cu adresa dumneavoastră nr. 219/04.05.2015, rezultă, fără putință de tăgadă, că la proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 pe ordinea de zi s-au înregistrat un număr de 10 voturi „pentru” și 9 voturi «împotrivă». La adoptarea proiectului a votat cu «pentru» și domnișoara Andronia Luana Mihaela Stana, viceprimar, care, în momentul de față, exercită atribuțiile conferite de lege primarului, până la  încetarea măsurii arestării la domiciliu dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 1046/2015 a domnului primar Prina Minel Florin (art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Slatina nr.80/02.04.2015). 

În baza acestei hotărâri a fost emisă și dispoziția nr. 746/09.04.2015, prin care se stabilește indemnizația lunară a domnișoarei Andronia Luana Mihaela Stana, primar al municipiului reședință de județ. Aceste acte administrative au fost emise în temeiul prevederilor art. 73, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

«În caz de vacanță a funcției de primar, precum și în caz de suspendare din funcție a acestuia, atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local prin votul majorității consilierilor locali în funcție, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției, și care va primi o indemnizație lunară unică egală cu cea a funcției de primar pe perioada exercitării funcției». 

În conformitate cu dispozițiile art. 61, alin. (2) din același act normativ, primarul are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevederile Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 

Așadar, din coroborarea prevederilor legale invocate mai sus reiese că domnișoara Andronia Luana Mihaela Stana îndeplinește atribuțiile conferite de lege primarului, reprezentând autoritatea executivă, neputând în același timp să convoace, ca și primar, Consiliului Local Slatina și să și voteze proiecte înscrise pe ordinea de zi. 

Pe de altă parte, art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate. Or, fără votul viceprimarului/primar nu este îndeplinit cvorumul cerut de lege, motiv pentru care se impune revocarea Hotărârii nr. 131/23.04.2015. 

Veți avea în vedere și faptul că odată cu exercitarea atribuțiilor ce îi revin primarului, acesta nu participă la ședințele consiliului local în această calitate, neputând vota proiectele supuse aprobării. De asemenea, toate actele administrative care se întemeiază pe Hotărârea nr. 131/23.04.2015 nu-și pot produce efectele juridice, atâta timp cât acest act administrativ nu respectă prevederile legale în vigoare. 

Față de cele ce preced, vă restituim spre revocare Hotărârea nr. 131/23.04.2015. Hotărârea revocată va fi comunicată instituției noastre în vederea exercitării controlului de legalitate. 

În caz contrar, Instituția Prefectului-Județului Olt va sesiza Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, promovând acțiune în anularea actului administrativ. 

Termen: următoarea ședință a Consiliului Local Slatina”. 

Mihai Idita:

Votul primarului interimar este legal și valabil

Secretarul Primăriei Slatina, Mihai Idita, nu este de acord cu invocările aduse de reprezentanții Prefecturii Olt și promite că le va combate pe rând cu ajutorul legii. De asemenea, acesta susține sus și tare că votul exercitat de Mihaela Stana este în conformitate cu prevederile legale.

„Am avut comisii de specialitate marți după-amiază, unde eu am prezentat punctul de vedere asupra acelei hotărâri de consiliu local și când vom avea prima ședință de consiliu local, probabil săptămâna viitoare, de asemenea, voi comunica punctul meu de vedere în cadrul ședinței și ulterior, Prefecturii Olt. Și la Râmnicu Vâlcea și la Pitești este aceeași situație ca la noi cu primarul și la dânșii votează ambii viceprimari. Niciodată nu s-a pus problema ca prefectura să atace vreo hotărâre pe acest motiv. Votul primarului interimar Mihaela Stana este legal și valabil. La următoarea ședință de Consiliu Local voi prezenta argumentele cu care combat opinia prefecturii punctual, pe articole de lege”, a declarat Mihai Idita, secretarul Primăriei Slatina.

Mai mult decât atât, acesta susține că nu va semna de legalitate hotărârea de revocarea a proiectului de hotărâre nr. 131/2015, dacă va fi adoptată în următoarea ședință de consiliu.

„Din ce am înțeles s-a luat decizia ca această hotărâre să fie pusă pe ordinea de zi la următoarea ședință de Consiliu Local cu ordinul de revocare, însă eu, din punct de vedere legal, nu sunt de acord cu asta. Mie legea îmi permite să refuz să semnez o hotărâre dacă sunt în dezacord cu ea, ceea ce voi și face. Această hotărâre, chiar daca va fi adoptată, eu nu voi semna de legalitate”, a mai spus Idita. Rămâne de văzut cum se va soluționa această situație delicată, fără precedent în spațiul legislativ slătinean.

Natașa Grigorescu


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments