AcasăAnunțuriPRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT – anunță –

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT – anunță –

Primăria comunei Dobrosloveni organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuție, vacant de șofer I, nivel studii medii.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice de participare la concurs:

  1. a) studii medii;
  2. b) să dețină permis de conducere minim categoria D și atestare;
  3. c) vechime în muncă: minimum 3 ani în specialitate

Condiții de desfășurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs la registratura Primăriei comunei Dobrosloveni, până la data de 01.04.2022, ora 16.00.

– data, ora și locul desfășurării probei scrise: 11.04.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt.

Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Primăriei comunei Dobrosloveni și pe site-ul instituției la adresa de internet: http://www.dobrosloveni.ro

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Dobrosloveni, sau la numărul de telefon 0249.530.022.

PRIMAR,

Gheorghe TUDORAȘCU

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments