AcasăPrimăria Slatina va distribui o nouă serie de tichete sociale
Array

Primăria Slatina va distribui o nouă serie de tichete sociale

Printr-un comunicat de presă, Primăria municipiului Slatina anunță demararea celui de-al optulea sezon de depunere a cererilor pentru acordarea de tichete sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale 2020. Se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea depune cererile, în perioada 3-28 februarie a.c.

Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoane cu handicap grav sau accentuat și pensionari, fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și / sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1200 lei / lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip distribuită gratuit), însoțită de fotocopii ale anumitor documente. Pensionarii trebuie să depună: documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionari, respectiv cupon / decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

primaria slatina 780Persoanele cu handicap grav / accentuat, trebuie să depună documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav / accentuat; act de identitate al beneficiarului, în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia.

Tichetele sociale, în valoare de 100 de lei, vor putea fi utilizate, pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Tichetele vor fi primite de beneficiari, direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Cele zece puncte unde se primesc cererile vor fi amenajate: la Primăria municipiului Slatina (două puncte – sediul central, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 și Direcția Generală Economică, str. Toamnei nr. 6); 3 puncte la Direcția Asistență Socială Slatina (sediul central, str. Frații Buzești nr. 6; Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială, str. Nicolae Bălcescu nr. 22 și Clubul pensionarilor, str. Victoriei); un punct la Direcția Administrare Patrimoniu, str. Unirii nr. 2B; un punct – Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina al DGASPC Olt – str. Centura Basarabilor (Progresul); 2 puncte – Compania de Apă Olt (Casieria sediul central, str. Artileriei nr. 2 și Casieria Dispecerat, str. Textilistului), un punct – Loctrans (casieria A.I. Cuza).

Cererea pentru acordarea tichetelor sociale va fi disponibilă gratuit, atât la cele zece puncte amintite mai sus, dar poate fi descărcată direct de pe site-ul Primăriei Slatina și transmisă on-line, cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate și documentele necesare, la adresa office@primarislatina.ro.

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments