AcasăProiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Județean Olt
Array

Proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Județean Olt

Consilierii județeni au aprobat, în cadrul ședinței ordinare desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute, toate cele 15 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Astfel, au fost aprobate proiectele de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/ tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2020; transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2020; transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut; transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

cj olt sedinta liDe asemenea, a fost aprobat și proiectul cu referire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2020.

S-a aprobat contribuția Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, pentru anul 2020.

Consilierii județeni au dat aviz favorabil modificării Hotărârii Consiliului Județean Olt  nr. 129/24.08.2017, cu privire la aprobarea proiectului: «Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeana Olt „Ion Minulescu”» și a cheltuielilor legate de proiect.

Au mai fot aprobate: suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii; aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap „Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea „Centrului de Îngrijire și Asistență Băbiciu”; modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020.

Pe ordinea de zi, a mai fost aprobate proiectul de hotărâre pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării de urgență instituite conform legii; rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020; completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 42/29.03.2012.

Ultimul proiect de hotărâre supus votului a fost cel cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al județului Olt în domeniul public al statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot 2, județul Olt.

Totodată, au fost prezintate: raportul cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2020 și raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul I 2020.

Pentru consultarea proiectelor, accesați link-ul (https://cjolt.ro/ro/sedinte/sedinta-ordinara-c-j-olt-30-aprilie-2020.html).

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments