AcasăEducațieSalve, Magister! ȘI  TOTUȘI – MATEMATICA

Salve, Magister! ȘI  TOTUȘI – MATEMATICA

Motto: „Matematica este limba în care Dumnezeu a scris universul!”

Galileo Galilei

În ultima perioadă, am observat, cu destulă mâhnire, un interes scăzut din partea elevilor, dar și a părinților și a cadrelor didactice, pentru învățare, în general și pentru învățarea matematicii, în special. Acesta este motivul pentru care fac o pledoarie în favoarea matematicii, această suverană a științelor, în favoarea celei mai vechi și totuși a celei mai tinere dintre toate științele.

Încerc însă ca această susținere pro-matematică să contribuie mai mult la cunoașterea, și, de ce nu, la îndrăgirea acestei științe exacte. Mă adresez, în primul rând, cadrelor didactice și apoi elevilor, pentru că „nici unul nu ar trebui să-și permită să uite că matematica, mai mult decât orice artă sau știință, este o ocupație de om tânăr” (G.H. Hardy, remarcabil matematician englez).

Necesitatea de a le oferi elevilor achizițiile cerute de o societate a cunoașterii, aflată într-o continuă schimbare, solicită restructurarea programelor, modernizarea materialelor didactice destinate învățării, a formării profesorilor și a sistemelor de evaluare.

Rezultatele slabe ale elevilor români la studiile internaționale de evaluare comparativă relevă carențe în toate aceste privințe. România a ocupat locul 31 la științe și 34 (din 41) la matematică – TIMSS 1995 (Tendințe în Studiul Internațional al Matematicilor și Științelor); locul 28 la științe și 25 (din 38) la matematică – TIMSS 2003; locul 28 la științe și 25 (din 49) la matematică – TIMSS 2007; locul 23 la științe și 22 (din 42) la matematică – TIMSS 2011 și exemplele pot continua. Aceleași rezultate slabe au ieșit la iveală și din TESTELE PISA (am scris despre acestea  două materiale la această rubrică). Trebuie să urmărim ameliorarea învățării în scopul unui act didactic conștient, orientat spre evitarea așa-ziselor greșeli tipice.

De fapt, ce este matematica? Noi toți folosim matematica zi de zi, fie că suntem conștienți de asta sau nu. Matematica este limbajul universal al mediului nostru, aplicabilă în domenii foarte diferite, de la  arhitectură la jocuri pe calculator, de la gătit la contabilitate. Matematica este o știință extrem de utilă atunci când este aplicată în mod corespunzător acolo unde ea își poate face treaba mai bine – în domenii unde se operează sub legea exactității și rigorii.

Matematica este cea mai veche dintre științe. Într-adevăr, cele mai îndepărtate timpuri ale istoriei păstrată în diferite documente, de la cele zgâriate pe piatră la cele de pe foile de papirus mărturisesc rolul deosebit de important al matematicii în viață și numai prezentul și viitorul îl pot pune în adevărata sa lumină. Revărsarea senzațională de cuceriri tehnico-științifice din ultimele decenii ale secolului XX și primele decenii ale secolului XXI a dovedit că matematica poate pătrunde victorioasă în cele mai neașteptate sectoare ale cunoașterii și practicii: de la chimie și fizică la științele economice, de la lingvistică și filologie la medicină și biologie, de la logica matematică la tehnologia digitală. Această dezvoltare și varietate a aplicațiilor matematicii au modificat și umanizat mai profund fața acestei științe, au făcut-o mai folositoare, mai clară, mai accesibilă, mai interesantă, astfel încât dintr-o știință în sine a devenit una utilizată de toate celelalte, fie umanistice, fie exacte.

Matematica nu este rece, nu este inaccesibilă, dar, uneori, mulți, când ajung s-o învețe, se tem de ea. Această matematică, respectată de cei ce n-au pătruns-o și iubită de cei ce o înțeleg, prin armonie și echilibrul său, provoacă o delectare de esență superioară, atunci când inteligența a reușit să o pătrundă sau să dea o soluție elegantă unei probleme dificile.

De aceea, trebuie să trezim interesul elevilor pentru matematică, plăcerea acestora pentru însușirea acestei discipline, pentru că, matematica e frumoasă, „fiind certă”, cum spunea marele matematician român Grigore Moisil, considerat părintele informaticii românești. Profesorul de matematică trebuie să fie un creator de modele frumoase; în lume nu există loc pentru matematica urâtă.

Matematica este fără limită ca și universul, îți imprimă în suflet tendința către perfecțiune, îți inspiră mereu avânt, provoacă dragoste și entuziasm. Să amintesc și de un lucru deosebit: de acel „renume matematic”, pe care, dacă ai „capitalul necesar pentru a-l dobândi, reprezintă una din cele mai solide și ferme investiții” (G. H. Hardy).

Prof.Dumitru Nica,

Slatina

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments