AcasăBreviar parlamentarSenatorul Liviu Voiculescu – inițiativă legislativă întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de...

Senatorul Liviu Voiculescu – inițiativă legislativă întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

Liviu Voiculescu, senator PNL, dorește modificarea Legii nr. 70/2015, pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, dar și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată. Senatorul consideră că justificarea legiuitorului pentru a fundamenta decizia de a diminua plafoanele, pentru a lupta împotriva fraudei fiscale, reprezintă un argument fals.

„Se prezumă, astfel, că orice cetățean român încalcă, în mod vădit, legea, prin utilizarea numerarului, la efectuarea unor plăți. Din păcate, legiuitorul nu și-a concentrat eforturile de identificare a unor măsuri mai eficace de control, la nivelul organelor fiscale, aceasta fiind cea mai bună măsură, pentru combaterea eventualelor încălcări ale legislației fiscale în vigoare.

Așadar, prin prezentul proiect de act normativ, propunem revenirea la plafoanele de utilizare a numerarului pentru plăți/ încasări, la 5.000 de lei, respectiv 10.000 lei. În același timp, suntem de acord că menținem un nivel sancționator mai puternic pentru persoanele care nu se conformează prevederilor legale și depășesc plafoanele stabilite”, a spus Liviu Voiculescu.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de

10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

De asemenea, operațiunile de încasări în numerar de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operațiunile de încasări în numerar, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, respectiv fragmentarea unei livrări

de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează, cu amendă de 25% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei.

Daria Badea

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments