AcasăBreviar parlamentarSiminica Mirea – inițiativă legislativă cu privire la modificarea și completarea Legii...

Siminica Mirea – inițiativă legislativă cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 77/2016

Siminica Mirea, senator PSD, inițiază, alături de colegii săi parlamentari, un proiect de lege, cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 77/2016, privind darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

„În ultimele luni, evoluția ascendentă a nivelului dobânzilor a determinat o creștere abruptă a ratelor, pentru toate categoriile de credite, implicit, pentru cele imobiliare, ponderea acestora în venituri fiind din ce în ce mai mare și mai dificil de suportat pentru debitori. Creditele cu rată variabilă, indiferent că sunt raportate la ROBOR sau la IRCC, au devenit din ce în ce mai greu de accesat, ca urmare a evoluției, din ultimul an, a celor doi indici.

În aceste condiții, exceptarea programului «Prima Casă» de la aplicarea prevederilor Legii nr. 77/2016, privind darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, generează o situație discriminatorie, pentru miile de beneficiari ai programului.

Actuala propunere vizează eliminarea excepției care exclude programul «Prima Casă» din sfera aplicării Legii nr. 77/2016, astfel încât, de prevederile acesteia să poată beneficia orice debitor aflat în dificultate financiară, iar ruinarea acestuia să fie evitată, indiferent de tipul de credit pe care l-a accesat”, a declarat Siminica Mirea.

De asemenea, au fost introduse o serie de modificări menite să clarifice suplimentar procedura, cum ar fi descurajarea notificărilor nejustificate sau dezinteresate. Astfel, neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunțarea la acest drept, debitorul neputând formula o nouă notificare de dare în plată, în momentul în care a fost repus de drept în situația anterioară. În cazul admiterii contestației creditorului, prin hotărâre definitivă, penalitățile și orice daune interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării vor putea fi pretinse doar dacă creditorul contestator probează că debitorul a fost de rea-credință la depunerea notificării.

Rolul acestor modificări este acela de a clarifica suplimentar procedura, astfel încât eventualele blocaje semnalate până în prezent, în practică, să fie eliminate, iar aplicarea legii să se facă unitar, fără discriminări sau nedreptăți, iar abuzurile împotriva consumatorilor de credite să fie eliminate.

Ionuț DUMITRESCU


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments