AcasăActualitateSlătinenii pot depune cerere pentru acordarea tichetelor sociale

Slătinenii pot depune cerere pentru acordarea tichetelor sociale

Primăria Municipiului Slatina anunță demararea celui de-al 12-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2022. În acest sens, se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea depune cererile, în perioada 1-28 februarie.

Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoane cu handicap grav sau accentuat; pensionari, fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit. Pe lângă cerere, pensionarii trebuie să depună următoarele acte: documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă. Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat, sunt necedare: documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

„Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi  primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, vor fi amenajate 10 puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează: Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire (sediul central, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 și Direcția Generala Economică, str. Toamnei nr. 6); Direcția  de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire (sediu central, str. Frații Buzești nr. 6; Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială, str. Nicolae Bălcescu nr. 22, Clubul Pensionarilor, str. Victoriei); Direcția Administrare Patrimoniu – un punct de primire, str. Unirii nr. 2B; Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – un punct de primire, str. Centura Basarabilor (Progresul);  Compania de Apă Olt – 2 puncte de primire (casieria sediu central, str. Artileriei nr. 2; casieria Dispecerat, str. Textilistului); Loctrans – un punct de primire, la casieria din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele zece puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă, totodată, on-line, cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate și documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro”, a declarat Constantin Stelian Emil Moț, primarul municipiului Slatina.

Mihaela Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments