AcasăActualitateTrei noi proiecte importante pentru Corabia

Trei noi proiecte importante pentru Corabia

Primarul orașului Corabia, ing. Iulică Oane, a inițiat trei noi proiecte importante, care vor contribui la dezvoltarea economică și socială a orașului Corabia. Consilierii locali, întruniți în ședință extraordinară, au aprobat toate cele trei proiecte propuse.

Unul dintre proiecte este „Digitalizarea Spitalului Orășenesc Corabia”, realizat prin Planul Național de Redresarea și Reziliență 2022, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I 3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. Proiectul are ca obiective: implementarea de sisteme informatice spitalicești integrate (SIS), pentru conectarea tuturor sistemelor de înregistrare și administrare digitale, care ar permite completarea computerizată a comenzii medicului, pentru tratamentul pacienților aflați sub îngrijirea sa, astfel ca medicii să acceseze elementele SIS de la pat; digitalizarea interacțiunii cu terți (pacienți, societăți comerciale etc.); digitalizarea fluxurilor interne specifice și instituționale (suport) /digitalizarea proceselor; pregătirea sistemului pentru interoperabilitate cu alte instituții / unități sanitare, respectiv pentru integrare / consolidare și replicare date; cursuri de formare pentru angajați.

Un alt proiect aprobat este „Extinderea Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza din orașul Corabia”, realizat prin Programul Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă. Proiectul își propune îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare, pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. De asemenea, se dorește extinderea clădirii, prin construcția unei săli de festivități, a încă două săli de clasă și a unui laborator.

Consilierii locali au dat aviz favorabil și Proiectului privind realizarea unui parc pentru producerea de energie electrică din surse solare, prin Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie. Acest proiect permite finanțarea pentru realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW).

Dragoș Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments