AcasăActualitateWorkshop la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopșor al...

Workshop la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopșor al Academiei Române

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopșor al Academiei Române, a reprezentat și reprezintă una din instituțiile academice importante ale Olteniei, în special, și a sistemului de cercetare de la nivel național. Timp de mai bine de cinci decenii a avut un rol deosebit de important în emanciparea civică și culturală a țării și în promovarea cărții științifice. Printre obiectivele fundamentale ale Institutului se regăsesc: programele de cercetare înscrise în planurile Academiei Române, granturile și contractele cu Academia Română, instituțiile administrative și culturale locale și naționale, realizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar, în parteneriat cu alte institute din componența Secțiilor de specialitate ale Academiei sau cu alți parteneri din țară și străinătate. Cercetătorii instituției în urma studiului întreprins în arhivele județelor oltenești, dar și în cele din alte orașe, la Biblioteca Academiei Române și bibliotecile județene oltenești au publicat lucrări științifice, studii, articole, monografii, note și documente privind istoria Olteniei din paleolitic și neolitic până în perioada modernă și contemporană. Totodată, cercetătorii instituției au participat la numeroase simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, reuniuni științifice și conferințe pe plan național și internațional.
În data de 25 aprilie 2023 Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei Române organizează un workshop online cu tema: „REALITĂȚI SOCIO-ECONOMICE ÎN OLTENIA MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ”. Dezbaterea se va deschide cu discursul rostit de prof. univ. dr. Cezar Avram și va fi coordonată de către cercet. șt. III, dr. Mihaela Bărbieru și cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea. Prin tematica stabilită, la workshop vor fi prezentate rezultatele investigațiilor științifice întreprinse de cercetătorii Institutului referitoare la: prima femeie avocat din Oltenia-Matilda Brădișteanu (cercet. șt. III, dr. Narcisa-Maria Mitu, cercet. șt. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu), Amilcar Săndulescu și alegerea eroului necunoscut (cercet. șt. III, dr. Gabriel Croitoru), șezătoarea culturală în contextul modernizării sociale interbelice în Oltenia (cercet. șt. III, dr. Diana-Mihaela Păunoiu), obștile de arendare și locul lor în cooperația din Oltenia interbelică (cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea), aspecte ale vieții politice în Oltenia postdecembristă (cercet. șt. III, dr. Mihaela Bărbieru). Workshop-ul se desfășoară în cadrul programului propus, în cursul acestui an, de către colectivul de cercetători ai ICSU Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopșor” ce include conferințe și dezbateri pe teme științifice de actualitate și de interes pentru publicul larg și contribuie la susținerea și îmbogățirea vieții culturale a comunității din Oltenia, la studierea particularităților naționale și zonale ale societății actuale.

Cercet. șt III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu
Purtător de Cuvânt al ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments