Acasă360 de locuri pentru admiterea la Școlile Postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne
Array

360 de locuri pentru admiterea la Școlile Postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne

Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate, în vederea scoaterii la concurs, un număr de 360 de locuri, pentru admiterea la Școlile Postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Doritorii pot opta pentru învățământ postliceal pentru formarea subofițerilor, învățământ cu frecvență, durata studiilor de un an. Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani oferă 190  locuri, din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități), astfel: 150 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate IGAv și 35 locuri alocate SIE. Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – 170  locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități), astfel: 150 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate IGAv și 15 locuri alocate SIE.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidații trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiții și criterii specifice: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

jandarmi slatinaDe asemenea, trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cererile-tip de înscriere/participare la concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI, se depun de candidați, la unitățile de recrutare, până la data de 15 noiembrie 2019. Dosarele de recrutare ale candidaților înscriși la școlile postliceale al MAI, se depun la unitățile de recrutare, până la data de 06 decembrie 2019.

Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/ calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ, în intervalul 10 – 23 ianuarie 2020, perioada de școlarizare a seriilor de elevi fiind februarie – decembrie 2020. Activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor sunt disponibile pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt din municipiul Slatina, str. Cazărmii  nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24558 / 24535.

Ionuț Dumitrescu


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments