Acasă43 locuri pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
Array

43 locuri pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Pentru anul de învățământ 2020-2021, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate, în vederea scoaterii la concurs locuri pentru admitere, în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – 43 locuri. Astfel, au fost alocate 15 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Drept”, programul de studii universitare de licență „Drept”; 25 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică” (din care 1 loc pentru romi, 1 loc pentru maghiari și 1 loc pentru alte minorități), astfel: 20 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate SIE. De asemenea, au fost alocate trei locuri Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție, pentru învățământul cu frecvență redusă – domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică” (destinate subofițerilor și maiștrilor militari din M.A.I.).

academia de politie ai cuza netPentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei Române, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții și criterii specifice: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Totodată, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să susțină și evaluarea psihologică și examinare medicală.

Înscrierea se realizează la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, din Municipiul Slatina, Strada Cazărmii nr. 40, în perioada 17-27.07.2020, inclusiv sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09:00 și 15:00. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0249/437.901 sau 0249/437.904 – interioare 24.535.

Documente necesare pentru constituirea dosarului de recrutare vor fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean  Olt , jandarmeriaolt.ro Secțiune Carieră – Admitere).

Data limită de depunerea dosarelor este 4 august 2020 inclusiv.

Candidații M.A.I. susțin probele eliminatorii (evaluarea performanțelor fizice), la Centrul Zonal de Selecție Drăgășani – Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, în perioada 24-29 august 2020, potrivit planificării care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul oficial al Academie de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, precum de către centrul zonal de selecție Drăgășani.

Ionuț Dumitrescu 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments