AcasăActualitateAgenția pentru Protecția Mediului Olt – campanie de informare, privind combaterea ambroziei

Agenția pentru Protecția Mediului Olt – campanie de informare, privind combaterea ambroziei

Agenția pentru Protecția Mediului Olt desfășoară o campanie de informare, prin care anunță proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, că au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei, în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane, având în vedere Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare stabilite prin Legea nr. 129/2020 și Legea nr. 272/2023.

„În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura, periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin, până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu avertisment. Nerespectarea prevederilor din avertisment constituie contravenție și se sancționează, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă, de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice

Ținând cont de implicațiile privind sănătatea populației, care este periclitată de prezența polenului puternic alergen produs de planta invazivă ambrozia, APM Olt face un apel, la Instituția Prefectului județului Olt și la autoritățile administrației publice locale din județul Olt, de a acorda o atenție corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă, atât în intravilanul localităților, cât și în zonele învecinate acestora”, a declarat Gheorghe Necșa, director executiv al APM Olt.

Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments