AcasăActualitateCampanie Națională privind îmbunătățirea securității în muncă și protecția sănătății lucrătorilor care...

Campanie Națională privind îmbunătățirea securității în muncă și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va desfășura, în perioada 21 martie – 31 august 2022, Campania Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale.

Obiectivele acțiunii se referă la: diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități  de  recepționare,  condiționare,  păstrare și  valorificare  a  produselor  agricole,   fabricare a băuturilor alcoolice și îngrijire spitalicească; creșterea  gradului  de  conștientizare  a  angajatorilor  și  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  privește  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menționate; eliminarea  neconformităților  constatate  în  domeniul  securității  și  sănătății  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acțiune.

„În motivarea acțiunii s-a ținut seama de faptul că riscurile de explozie și incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri etc.), fiind afectate practic toate ramurile economiei.

În intervalul 21.03.2022 – 27.04.2022, în cadrul pregătirii acțiunii, vor fi selectate unitățile care urmează a fi verificate. În perioada 28.04.2022 – 20.05.2022, vor fi realizate sesiuni de informare, la care vor fi invitați angajatori, lucrători cu atribuții în domeniul SSM, reprezentanți ai lucrătorilor, alți factori interesați, după caz.

În intervalul 23.05.2022 – 31.08.2022, vor fi efectuate controale centrate pe verificare a documentelor care să ateste îndeplinirea cerințelor din tematica de control tip check-list, cu verificarea pe teren a conformității echipamentelor de muncă aflate sub incidența legislației specifice (ex. ISCIR) și a modului de utilizare și depozitare a substanțelor chimice și a altor materiale inflamabile, la locurile de muncă ce pot fi vizitate.

Totodată, în intervalul 03.10.2022 – 15.11.2022, se va verifica modul în care au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia controalelor, după care se va elabora Raportul acțiunii, al cărui rezultat va constitui baza demersurilor viitoare ale instituției pentru protecția lucrătorilor, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor expuși riscurilor de explozie și incendiu”, a declarat inspector șef Constantin Cristian Ungureanu, director ITM Olt.

Dragoș Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments