INFORMARE

  Această informare este efectuată de:   

  ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

  ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Extindere conducte de distribuție gaze naturale presiune redusă în orașul Potcoava, sat Potcoava-Fălcoeni, sat Valea Merilor, sat Sinești, sat

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/informare-6/


  Anunț

  SC. (AF, PF) ARISTMAT AUTO SRVICE, cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38. B, Județul Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de: Întreținere și reparare autoturisme (vopsitorie auto), Cod CAEN 4520, la adresa str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38. B, Slatina, str.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-34/


  Anunț pierdere autorizație sanitară

  Întreprinderea Individuală Eremia T. Denisa Elena declară pierdută autorizația sanitară de funcționare cu numărul 378 din 05.11.2019.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-pierdere-autorizatie-sanitara/


  Anunț

  Pierdut Certificat înregistrare, Seria B3560065 din data 16.06.2017, pierdut Certificat constatator sediu profesional nr 17007 din data 09.06.2017, pierdut Certificat constatator punct de lucru nr 9064 din data 30.03.2017, pierdut Certificat constatator pentru terți 17007 din 09.06.2017, pe numele Întreprindere Individuală Eremia T. Denisa Elena. 

  Se declară nule!

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-35/


  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  Nr. 6537/23.09.2020

  COMUNA IZBICENI, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-3/


  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  Nr. 6306/18.09.2020

  COMUNA IZBICENI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT, propus a fi amplasat în comunele Izbiceni și Giuvărăști, județul Olt.

  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-depunerea-solicitarii-de-emitere-a-acordului-de-mediu-3/


  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  COMUNA IZBICENI, județul Olt, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-2/


  Informare

  Nr. 6125/14.09.2020

  Această informare este efectuată de comuna Izbiceni, ce intenționează să solicite, de la Sistemul de Gospodărire al Apelor Olt, aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Izbiceni, satul aparținător Izbiceni, județul Olt”, pentru realizarea lucrărilor „alimentare gaze …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/informare-5/


  ANUNȚ PUBLIC

  SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL
  J28/290/2018
  CUI RO39111365
  SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI NR. 208
  NR. 6/25.06.2020

  ANUNȚ PUBLIC

  SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”, propus a fi amplasat în comuna SPINENI, T70, p18,

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-4/


  S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

  S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  – un post de expert achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

  Cerințe  

  – Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diplomă de licență; Certificare Expert achiziții publice; Experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experiență …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-4/


  Anunț

  Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 4131537, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Olt, pe numele BĂRBUCEANU S. NICOLAE PFA.

  Se declară nul!

   

   

   …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-33/


  Anunț – Consiliul Local al Comunei Vulpeni

  Primăria comunei Vulpeni ANUNȚĂ SUSPENDAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Apă Canal Vulpeni, din cadrul Primăriei Vulpeni, cu mențiunea că procedura va fi reluată, cu respectarea termenelor după expirarea stării de alertă.

   Secretar General UAT, Vasile Ion

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-consiliul-local-al-comunei-vulpeni/


  Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

   • 1 post inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a  Proiectelor

  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-4/

  Older posts «

  » Newer posts