AcasăCulturăCâteva rânduri despre  „Monografia comunei Urzica”, de prof. Ion Preda

Câteva rânduri despre  „Monografia comunei Urzica”, de prof. Ion Preda

Am intrat, de curând, prin intermediul unei cunoștințe, care a slujit, ca și mine, sistemul de educație al județului Olt, în posesia cărții „Monografia comunei Urzica- Județul Olt”, semnată de prof. Ion Preda. O carte valoroasă, din punct de vedere cultural și istoric, apărută la Editura Tipocart din Slatina, în anul de 2020, într-o ediție secundă.

Încă de la început, autorul își exprimă crezul testamentar, arghezian, am putea spune, reliefând profetic, în deschiderea sa de cuvinte: „Un om trebuie să lase, în urma lui, pe acest pământ, ceva: o casă, un arbore, o idee, o carte.”

Mândru de obârșiile sale, prof. Ion Preda își reprezintă cu onoare și profesionalism locul de baștină, Urzica, o așezare cu un trecut glorios, care a împlinit anul trecut (2020, pe 7 noiembrie, 450 de ani de atestare documentară, pomenită fiind „în documentele medievale ale Țării Românești, în timpul domniei lui Alexandru Mircea, dar și într-un alt hrisov datat 22 iulie 1594, care menționează: „Din mila lui Dumnezeu, Io Mihail Voievod și domn a toată țara Ungrovlahiei, fiul marelui și preabunului, răposatului Pătrașcu Voevod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele, anume David Spătar și cu fiii lui, câți domnul Dumnezeu îi  va lăsa, ca să aibă ocină satul Urzica.”

Am în față o carte cu mărturii de necontestat ale unui trecut plin de fapte  eroice, prezentând imaginea unei comune cu oameni harnici, frumoși și curați la suflet. Țărani cu frica lui Dumnezeu în sân, dar și cu determinarea și credința lor nestrămutată de a-și apăra pământul, demnitatea și proprietățile, în fața năvălitorilor externi și, desigur, a celor din interior, cum au fost comuniștii.

Trebuie menționat că Urzica este una dintre cele mai anticomuniste localități ale Oltului, veche vatră de cultură și civilizație, cu personalități proeminente și cu eroi care s-au ridicat ca să lupte pentru credință și neam, pentru apărarea demnității și a sfintei lor proprietăți pe care le-au confiscat-o comuniștii.

În prefață, autorul transmite „mulțumirile și respectul (…) instituțiilor și persoanelor” care l-au ajutat în demersul său cărturăresc, în special primarului liberal al comunei Urzica, d-l Ion Spiridon, care conduce cu demnitate această comună cu atâta istorie în spate…

„Ca fiu al acestei localități, ca dascăl, această carte este ceea ce eu vă las vouă cei de azi și celor ce va urma, alături de un gând bun, înțelepciune, speranță în vremuri mai bune, credință în Dumnezeu și în ceea ce El a dat omului: cumpătare, demnitate, frumusețe interioară și respect”, conchide autorul în Cuvântul său.

Felicitări, d-le Profesor!

Prof. Dr. Ștefania Marineanu

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments