AcasăBreviar parlamentarEmil Albotă – propunerea legislativă pentru modificarea art. 95 din OUG nr....

Emil Albotă – propunerea legislativă pentru modificarea art. 95 din OUG nr. 50, privind contractele de credit pentru consumatori

Emil Albotă, deputat PSD, susține propunerea legislativă pentru modificarea art. 95 din Ordonanța de Urgență nr. 50 din 9 iunie 2010, privind contractele de credit pentru consumatori, și a art. 135, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 52 din 14 septembrie 2016, privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori.

Conform deputatului, în forma actuală, textele de lege care fac obiectul prezentului proiect de act normativ, exclud contractele în derulare de la aplicarea prevederilor art. 38, alin. (8) din OUG 50/2010 și, în acest mod, contravin ideii de dreptate statuate ca fiind valoare  supremă șui garantată de art. 1 alin. (3) din Constituție.

„Situația care a dus la elaborarea prezentului proiect de lege se rezumă simplu: prin dobânzi și penalități, o datorie devine permanentă, iar debitorul, în afara situației în care dispune de o sumă mare de bani, nu poate să stingă debitul niciodată, prin plățile lunare efectuate, conform legii, pe timpul executării silite. De asemenea, creditorul își asigură un venit constant, pe termen nelimitat, în contul unei sume de bani pe care a împrumutat-o, la un moment dat, și care se va multiplica, la infinit.

Discriminarea debitorilor executați silit, în temeiul unor contracte încheiate înainte de 30 septembrie 2016, față de cei cu contracte încheiate ulterior, apare ca o măsură de protecție a băncilor, care ar putea fi considerat un scop legitim, dar care folosește mijloace vădit disproporționate, raportat la scopul urmărit. Prin textele care se intenționează a fi modificate, legiuitorul nu doar protejează băncile, ci le oferă o sursă de venit sigură, permanentă și nemeritată, care își are originea în evenimente nefericite, nedorite și neanticipate, din viața debitorilor și care au dus la imposibilitatea acestora de a-și respecta, în totalitate, obligațiile din contracte, ajungând astfel să fie executați silit.

Trebuie avut în vedere și faptul că dobânzile și dobânzile penalizatoare nu sunt interzise total, ci doar pe timpul executării silite. Deci, soluția legislativă aleasă de legiuitor, prin introducerea art. 38 alin. (8) din OUG 50/2010 nu afectează dreptul de proprietate al băncilor, ci doar îl protejează pe cel al creditorilor”, a declarat Emil Albotă.

Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments