AcasăCulturăEugen N. Ionescu – tatăl dramaturgului Eugen Ionescu (I)

Eugen N. Ionescu – tatăl dramaturgului Eugen Ionescu (I)

Indiferent care sunt părerile privind originile marelui scriitor Eugen Ionescu (n. 1909, Slatina), fiul avocatului Eugen N. Ionescu, totuși fondul său genetic are, incontestabil, și o încărcătură românească. Cert este faptul că s-a născut aici, pe acest pământ, frământat și renegat de mulți, dar un tărâm al unei lumi pitorești, al esențelor și trăirilor adevărate.

Prezentăm, în continuare, date privind venirea și activitatea în județul Olt a tatălui scriitorului Eugen Ionescu, avocatul Eugen N. Ionescu (1909-1911):

-prin  Înaltul Decret Regal Nr. 2238 din 10 iulie 1908, Eugen N. Ionescu, licențiat în drept la București și înscris în Baroul Ilfov, în anul 1902,  este numit în funcția de administrator de plasă clasa a II-a la Plasa Urși, județul Olt. Prin același decret, sunt numiți alți 4 administratori de plasă: Dumitru I. Marica (plasa Drăgoești), Constantin Popescu (plasa Potcoava), Eremia G. Cartojanu (plasa Tătulești) și Gheorghe St. Popescu (plasa Văleni);

-la data de 14 iulie 1908, Eugen N. Ionescu depune jurământul în noua funcție: ,,Jur în numele lui D-zeu și declar pe onoarea și pe conștiința mea, Credință Majestății Sale Regelui, Dinastiei Sale și Constituțiunii_ De a aplica legile și de a mă conforma lor. Așa să-mi ajute D-zeu_”(urmează semnătura);

-în luna septembrie 1908, administratorul plășii Urși, Eugen N. Ionescu,  solicită prefectului județului Olt un concediu de 8 zile, începând cu ziua de 1 septembrie, deoarece, menționează în cerere, ,,exercitând profesiunea de avocat în orașul București până în momentul numirei mele ca administrator al Plășei Urși din județul Olt și de oare-ce am absolută nevoie de câteva zile spre a-mi aranja afacerile angajate de mine…”;

-prin Decizia Ministerială Nr. 1127 din 14 ianuarie 1909, Eugen N. Ionescu, administratorul plășii Urși și A. Ungurelu, administratorul plășii Frunzaru, sunt mutați, în interes de serviciu, „unul în locul altuia”. Nu după mult timp, Eugen N. Ionescu va reveni la plasa Urși (Ordinul Ministrului de Interne Nr. 3393 din 29 ianuarie 1909): „Copie după ordinul Dlui Ministru de Interne Nr. 3393 din 29 ianuarie 1909 către Prefectura Oltu_ Am onoare a vă face cunoscut că prin Decisiunea Ministerială  din 29 ianuarie a.c. Dnii  A. Ungurelu, Ad-torul plășii Urși din acel județ și Eugen Ionescu, Ad-torul plășii Frunzaru din acel județ, au fost transferați unul în locul altuia, în interes de serviciu_Primiți, etc. Director (ss) A. Sachelarie.

Administrator (ul) plăși(i) Urși A. Ungurelu

În interes de serviciu sunteți transferat la plasa Frunzaru pe ziua de 1 Februarie curent_ Prezentați-vă la post…”;

– Eugen N. Ionescu, în iulie 1909, este numit director delegat al Prefecturii Olt. Ministerul de Interne, Direcțiunea Administrației Generale Personalului și Contenciosului, Serviciul personalului și contenciosului trimite prefectului județului Olt următoarea notă: ,,… Prin Deciziunea Ministerială Nr. 45141 din 8 iulie a.c. dl. Eugen N. Ionescu, ad-torul plășii Urși din acel județ este delegat a îndeplini funcția de director al acestei prefecturi în locului d-lui Al. Scully care trece în interes de serviciu la numita plasă_Prin aceeași deciziune ministerială au fost mutați în interes de serviciu următorii ad-tori, din acel județ: Dl. Gh. Popescu de la plasa Văleni, la plasa Dumitrești, Dl. D. Voinescu de la plasa Dumitrești, la plasa Perieți…”;

– la începutul lunii noiembrie 1910, „Prin înaltul Decret Regal Nr. 3036 din 1 Noembre… Dnii Eugen Ionescu, Gh. St. Popescu și Dimitrie Voinescu, administratori de plăși clasa II din acel județ (Olt n.n), au fost înaintați la clasa I…”;

 – în anul 1911, Eugen N. Ionescu, ,,administrator de plasă delegat a îndeplini funcțiunea de director” al Prefecturii Olt  ,,a fost autorizat”, prin Înaltul Decret Regal Nr. 3404 din 9 iulie ,, să gireze afacerile prefecturii, precum și afacerile speciale județene…”.

(Sursa: SJAN – Olt, Fond Prefectura județului Olt)

 Cornel Manolescu, Radian Vasile

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments