AcasăDiverseFACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ FILIALA SLATINA...

FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ FILIALA SLATINA Organizează, în perioada 16-25 iulie, concursul de ADMITERE 2013, curs Zi

Str. Strehareți Nr. 150, Slatina • Tel: 0249/435953; Fax: 0249/43.59.53

• Actele necesare:

– Diploma de Bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau adeverință pentru promoția 2013 – în care să se specifice, pe verso, probele susținute și media aferentă fiecărei probe. Prezentarea diplomei în original este obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanțare de la buget, până la data de 25 iulie 2013.

– Foaia matricolă clasele IX-XII;

– Certificat de naștere (copie legalizată);

– Certificat de căsătorie (copie legalizată) – dacă este cazul;

– Copie Buletin identitate sau Carte identitate,

– 4 fotografii (tip buletin);

– Adeverință medicală;facultate usamv

– Taxa de înscriere;

– Cererea de înscriere (formular tip).

 30 iulie –  afișarea rezultatului inițial. 30 iulie-3 august – încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații admiși pe locurile de la buget și taxă de înmatriculare + tranșa I a taxei de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă). 7 august – afișarea rezultatului final.

Pentru anul universitar 2013-2014, TAXELE sunt:

• 50 lei – taxa de înscriere;

• 150 lei – taxa de înmatriculare;

• 2.300lei/an – taxa de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă (prima tranșă 920 lei)

Rezultatul admiterii se stabilește luând în considerare următoarele: 70% media de bacalaureat și 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: limba română/limba maternă sau matematică, susținerea interviului are loc în aceeași zi cu înscrierea.

Inginerie și management

Cursuri de zi, cu durata de 4 ani. Specializarea: Inginerie economică în agricultură:

–  Număr de locuri BUGET – 30, Număr de locuri TAXĂ – 50

Studenții pot beneficia de următoarele: Burse de excelență –750 lei/lună, Burse de merit – 500 lei/lună, Burse de ajutor social – 300 lei/lună.

Studenții se pot caza în campusul facultății cu o taxă de 60 lei/lună.

Învățământ la distanță, cu durata de 4 ani:

Specializări:

– Inginerie economică în agricultură, număr de locuri TAXĂ – 150

– Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, număr de locuri TAXĂ – 150

– Inginerie economică în agricultură – taxa este de 2,000 lei

– Inginerie și management în alimentație publică și agroturism – taxa este de 2,400 lei

Pe parcursul studiilor, studentul poate obține următoarele calificări: Certificat Cambridge; Certificat pentru pregătirea personalului didactic (Modul psiho-pedagogic);

ALTE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Masterat, cursuri de zi, cu durata de 2 ani, cu specializările:

–  Management și dezvoltare rurală;

–  Managementul calității și inovației în domeniul  agroalimentar;

–  Management în agroturism și alimentație publică;

– Management în Agribusiness;

– Management în Audit Intern

Capacitate maximă de școlarizare – 50 locuri alocate pentru fiecare specializare

STRUCTURA FACULTĂȚII

În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală numără 2973 studenți și are următoarea structură organizatorică:

–  ÎNVĂȚĂMÂNT CURSURI DE ZI – cu durata de 4 ani, pentru specializările:

– „Inginerie economică în agricultură”, cu sediul în Slatina – 360 studenți, din care 261 cu taxă.

–  ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, cu specializările: „Inginerie economică în agricultură” și „Inginerie și management în alimentație publică și agroturism”. Durata studiilor este de 4 ani.

1 COMENTARIU

  1. Bună ziua! Vă rog să-mi spuneţi dacă se echivalează postliceala de 2 ani (contabil statistician) la facultatea dvs.
    Vă mulţumesc !

Comments are closed.

- Advertisment -

Most Popular