AcasăEducațieÎnvățare continuă la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” din Slatina

Învățare continuă la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” din Slatina

În această perioadă dificilă pentru sistemul de învățământ, colectivul cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” continuă perfecționarea, tocmai pentru a răspunde nevoilor comunității. Instituția a primit finanțare de la Comisia Europeană, prin programul Ertasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară, pentru implementarea proiectului „FOCUS pe INTEGRARE”. Proiectul  are ca obiectiv îmbunătățirea competențelor de integrare a elevilor proveniți din medii defavorizate, pentru opt cadre didactice. Se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, începând cu 01 septembrie 2020.

Principalele activități, ce vor duce la îndeplinirea obiectivelor pe care echipa de proiect și le-a stabilit, sunt mobilitățile la care vor participa cadrele didactice.

Cursul „ITC as a Tool for Intercultural and Media Education”, Sesimbra, Portugalia, curs de 6 zile, furnizat de instituția „CREF – Educational Resources and Training Centre”. Tema și metodologia: ateliere cu tehnici actuale TIC, care permit includerea mediei digitale în activitatea didactică: fotografia și filmul, programele Photo Editor, Windows MovieMaker, Prezi, Ipad, tablete și telefoane mobile, platformele Moodle, Cloud (Dropbox, Google Drive, cartea digitală), stiloul digital, tablele interactive.

Cursul „Strategies for Improving Classroom Atmosphere and Student Motivation in Schools: A Modern Challenge for Teachers”, curs de 7 zile, desfășurat în Madrid, Spania. Activitățile de învățare propuse de acest curs: metode de motivare a elevilor; colaborarea și cooperarea în clasa de elevi; resurse pentru crearea unei atmosfere atractive în timpul lecțiilor; metode de predare corespunzătoare secolului XXI; atelier de creare de proiecte care promovează motivarea elevilor.

Cursul „Innovative Teaching Methods for Powerful Learning: Gamification and Augmented Reality in Education” se va desfășura în Atena, Grecia, 5 zile. Activitățile de învățare: introducerea conceptelor de gamification și realitate augumentată; metode de gamificare a activităților didactice; metode de gamificare – aplicații, jocuri și alte resurse; avantajele și dezavantajele folosirii realității augumentate; crearea de proiecte didactice, pe baza jocurilor.

Cursul „Facing Behavioural Problems – Indiscipline, racism and bulling in the classroom” va avea loc în Limasol, Cipru. Activitățile de învățare la care vor participa cadrele didactice își propun: exerciții practice de identificare a problemelor la clasă, dinamica unui colectiv de elevi; metode de creare a unor proiecte de lecții atractive – proiecte, tururi, explorări; orientări practice, efecte și exemple menite să reducă indisciplina; utilizarea tehnologiei pentru reducerea problemelor comportamentale; bullingul în școală – caracteristici, efecte, exemple de bună practică: explorarea unor programe anti-bulling implementate în Cipru; atelier practic pentru crearea unor programe transcurriculare pentru combaterea rasismului, a bullingului și a indisciplinei.

Bugetul proiectului este de 18.950 de euro, banii fiind destinați pentru plata cursurilor, a transportului către și din localitatea în care se desfășoară cursurile, subzistență.

La întoarcerea din mobilități, profesorii vor deține abilități noi de utilizare a unor tehnici și metode inovatoare de integrare a copiilor în viața școlii, de utilizare a tehnologiei, pentru crearea de lecții atractive. De asemenea, aceste cadre vor împărtăși cunoștințele, astfel încât să poate fi elaborat CDS-ul școlii, în concordanță cu nevoile elevilor.

Cadrele didactice își vor îmbunătăți abilitățile de comunicare în limba engleză, abilități pe care le vor folosi, în viitoare proiecte internaționale, vor fi exemple de bună practică pentru cadre didactice din localitate și un punct de sprijin pentru cei care doresc să participe în viitor la programele Erasmus+. Dezvoltarea europeană a școlii este unul dintre obiective, în următorii ani, iar prin participarea profesorilor la cursuri, școala va dobândi o nouă viziune prin adăugarea dimensiunii europene în activitățile curriculare viitoare.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments