Print this Post


  Istorie literară • Câteva note despre poeta Sabina Paulian

  Poeta și publicista Sabina Paulian s-a născut în anul 1899, la Craiova, iar, după parcurgerea studiilor gimnaziale și liceale din Bănie, se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, pe care o absolvă.

  Începe să scrie, de timpuriu, poezii, proze și mici jurnale. Debutează în anul 1921, în arhicunoscuta și exigenta revistă Viața românească, firește, cu poezii și poeme în proză. Aici se bucură de prețuirea lui George Topîrceanu, lector atent al debutanților. Și nu numai.

  Colaborează, cu o oarecare ritmicitate, la revistele Gândul nostru, Năzuința, Ramuri, Arhivele Olteniei și, desigur, la altele.

  Izbutește să tipărească două1 plachete de versuri ~ Sub vraja umbrelor… (1928) și Salba ielelor. Vignete de Mircea Olarian (1931), care au fost elegant și judicios receptate de C.D. Fortunescu2 și N. Iorga.

  A girat apariția plachetei de poezii, Licăriri3, a lui Cantemir Stoian și a publicat în presa literară și nonliterară din Oltenia câteva recenzii și valoroase note de lectură.

  E necesar să precizez că în paginile revistei Viața românească a semnat și sub numele Sabina Georgescu și Sabina Paulian-Georgescu.

  Lirica sa, deloc narativă, evocă simțămintele și trăirile unei intelectuale autentice, care meditează asupra destinului uman aflat într-o permanentă neliniște.

  Aceste note privitoare la Sabina Paulian mi-au fost generate de existența unei epistole necunoscute a poetei trimisă cărturarului N. Iorga.

  *
  Craiova, 25 martie 1931
  Domnule profesor,

  O sfială adâncă a făcut ca volumul meu de versuri, apărut de doi ani, să nu vă sosească până acum.

  Îl trimit azi, în urma invitației ce mi-a transmis d[om]nul profesor Fortunescu dar, niciodată, n-am regretat mai mult că poeziile mele nu sunt mai bune.

  Cartea cuprinde poezii scrise mai de mult. Vă rog însă să-mi dați voie, să vă trimit, în curând, volumul meu cel nou, a cărui tipărire o încep în cursul lunii viitoare. Vor fi acolo lucruri mai noi și, poate, mai izbutite.

  Cu totul copleșită de bunăvoința ce mi-ați acordat, vă rog, domnule profesor, să primiți expresiunea celui mai adânc devotament.

  D[oam]na Paulian

  Note

  • Originalul epistolei, inedite, se află la Biblioteca Academiei Române. Corespondență Nicolae Iorga. Volumul 363, f. 53r – 54r.
  1. Sabina Paulian ~ Sub vraja umbrelor… Târgu-Jiu, Tipografia Nicu D. Miloșescu, [1928], 59 pagini și Salba ielelor. [Vignete de Mircea Olarian]. Craiova, Scrisul Românesc, 1931, 59 pagini.
  2. C.D. Fortunescu ~ Silvia Paulian ~ Sub vraja umbrelor… în Arhivele Olteniei, 8, nr. 41–42, ianuarie–aprilie 1929, p. 148. (Note critice) și Salba ielelor în Arhivele Olteniei, 10, nr. 56–58, iulie – decembrie 1931, p. 441–442.
  3. Cantemir Stoian ~ Licăriri. Versuri. Cu o prefață de d[oam]na Sabina Paulian. Craiova, Biblioteca „Popas literar“, 1947, p. 5–6.

  Nicolae Scurtu

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-cateva-note-despre-poeta-sabina-paulian/