AcasăCulturăIstorie literară • Const. D. Fortunescu și contemporanii săi

Istorie literară • Const. D. Fortunescu și contemporanii săi

Una dintre cele mai însemnate personalități culturale pe care ni le-a dat Oltenia este, desigur, profesorul, istoricul literar, folcloristul, jurnalistul, traducătorul și cercetătorul excepțional Const. D. Fortunescu (n. 28 octombrie 1874, Craiova – m. 21 septembrie 1965, Craiova), o voce autorizată și singulară, în același timp, prin contribuțiile și realizările sale privitoare la arealul oltenesc și la oamenii săi.

Publicarea, la Craiova, a revistei Arhivele Olteniei (1922–1943) a reprezentat o autentică izbândă în plan cultural și regional, accentul căzând pe cercetarea istoriei, sub multiple forme, a acestei zone atât de speciale.

Revelatoare sunt epistolele trimise și primite de cărturarul Const. D. Fortunescu referitoare la colaborările unora dintre cei mai apreciați specialiști în domeniul istoriei, filologiei, folclorului și vieții monahale din Oltenia și nu numai.

Epistolele pe care le restitui, acum, sunt necunoscute și au fost trimise lingvistului și filologului Vasile Bogrea (1881–1926) și istoricului literar și bibliologului George Baiculescu (1900–1972), cărora li se solicită, insistent, colaborarea la revista Arhivele Olteniei, publicație de ținută occidentală.

Din motive, încă necunoscute, atât Vasile Bogrea, cât și George Baiculescu nu dau curs invitației lui Const. D. Fortunescu, care a scris un emoționant necrolog1 la dispariția prematură a savantului de la Cluj, precum și o recenzie2 la una din cărțile lui George Baiculescu.

 „Arhivele olteniei“
Publicație bimestrială
Administrația ~ Strada Jules Michelet, nr. 2
Craiova, 23 mai 1924

Dragă domnule Bogrea,

Ți-am trimis un Almanah în care am o mică schiță a începuturilor artei grafice la noi. Aruncă-ți ochii peste ea.

Când oare voi avea plăcerea să primesc de la d[umnea]ta, care știi și strângi atâtea cunoștințe, câte ceva cu privire la Oltenia spre a cinsti cu numele dumitale paginile „Arhivelor“ mele?

Cu cele mai bune sentimente. Al d[umi]tale, C.D. Fortunescu

[P.S.] Care e adresa d[umi]tale, te rog. [Domnului Vasile Bogrea, Profesor la Universitate din Cluj].

*

Arhivele Olteniei
Redacția și administrația ~ Craiova, Strada Jules Michelet, nr. 2
[Craiova], 15 aug[ust] 1925

Dragă domnule Baiculescu,

Ne mai văzând anul acesta niciodată semnalată la Bibliografia A[devărului] literar apariția numerelor din urmă ale revistei noastre, bănuiesc că nu au mai parvenit nici d[umi]tale nici redacției Adevărul lliterar.

Dacă e într-adevăr cum îmi închipui, căci Poșta ne fură fără rușine, te rog a mă anunța, spre a reclama, deoarece noi trimitem de la 1 ianuarie, tocmai din pricina asta, toate revistele recomandat.

Cu acest prilej o cordială salutare de la C.D. Fortunescu

[Domnului George Baiculescu, Strada Elefterescu, nr. 51, București].

*

Craiova, 9 noi[embrie] 1933

Dragă domnule Baiculescu,

Fii totuși drăguț ca altădată și te uită în România liberă de la pare-se 26 aprilie 1886 unde găsesc o însemnare veche a mea că ar fi ceva despre Fontanin3. Tot așa în Literatorul la această epocă, și la pagina 935 din 1880 al aceluiași. Am mai aflat câte ceva amănunte noi. Se pare că i s-ar fi publicat și un discurs de la împărțirea premiilor din iunie 1877, unde?!

Cu mulțumiri și scuze pentru că sunt nevoit să te necăjesc cu comediile astea ale mele.

Al d[umi]tale, cu alese sentimente, C.D. Fortunescu

 [Domnului George Baiculescu, Bibliotecar la Academia Română, București, Calea Victoriei, nr. 125].

*

Craiova, 30 martie 1936

Stimate domnule Baiculescu,

Recurg iar la amabilitatea d[umi]tale pentru o informație: a fost oare date Academiei, cam pe la 1890, o seamă de manuscrise ce au fost aparținut lui G. Dem. Teodorescu? Dacă da, când s-ar întâmpla să vin prin București pot să le răsfoiesc?

Cred că ai primit n[ume]r[ele] 79-82 al Arhivelor mele încă de acum două luni. Am în lucru un număr nou.

Cu cordiale salutări amicale, al d[umi]tale C.D. Fortunescu

P.S.: Dacă o știți, vă rog a-mi comunica adresa domnului P.I. Papadopol.

C.D.F.

*

Craiova, 7 mai 1938

Stimate domnule Baiculescu,

Am îndemnat pe colaboratorul meu la Arhivele Olteniei să-și încerce norocul, concurând la un premiu al Academiei Române cu lucrarea sa despre „Bisericile și schiturile din Oltenia“ și poate și pentru aceea pe care o are începută în numărul ultim al revistei, despre „Hotarele Olteniei“.

Rog bunătatea d[umi]tale a-mi trimite un prospect al premiilor Academiei Române, spunând și la care din ele s-ar potrivi mai bine să facă încercarea sa.

Din câte cărți vechi, interesante, îți trec prin mână, oare nu găsești ceva inedit cu referire la Oltenia, pe care să binevoiești a-l publica în revistă? Ne-am socoti foarte onorați de acest sprijin venit și de la d[umnea]ta.

Cu multă sănătate, cordiale salutări și urări de bine.

Al d[umi]tale, C.D. Fortunescu

[Domnului George Baiculescu, Bibliotecar la Academia Română, București, III, Strada N. Velescu, nr. 6].

Note

  • Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
  1. C.D. Fortunescu ~ Un doliu național: moartea profesorului V. Bogrea în Arhivele Olteniei, 5, nr. 27, septembrie-octombrie 1926, p. 371.
  2. C.D. Fortunescu ~ G. Baiculescu ~ Activitatea folcloristică a lui Nicolae Filimon în Arhivele Olteniei, 20, nr. 143–148, ianuarie–decembrie 1941, p. 331.
  3. C.D. Fort[unescu] ~ Un vechi dascăl craiovean: G.M. Fontanin în Arhivele Olteniei, 12, nr. 69–70, septembrie–decembrie 1933, p. 316–342.

Nicolae Scurtu

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments