AcasăCulturăIstorie literară • Nicolae Iorga și revista „Drum drept“

Istorie literară • Nicolae Iorga și revista „Drum drept“

Una dintre cele mai importante publicații literare ale Olteniei este, desigur, revista „Ramuri“ (1905–1947), care s-a impus încă de la început prin colaborarea susținută a celor mai valoroși scriitori din Țara Băniei, cât și din întreaga țară.

Publicația a apărut ca făcând parte din constelația „Sămănătorului“ și a revistelor coordonate și supervizate de Nicolae Iorga, întâiul și cel mai complet și exigent istoric literar.

În anul 1915, revista „Ramuri“ fuzionează cu publicația lui Nicolae Iorga, «Drum drept», apărând astfel până în anul 1917. Iar în timpul războiului apare la Iași tot sub denumirea de „Drum drept“.

Nicolae Iorga avea în fiecare număr un articol de fond, în care analiza, cu inteligență, una din problemele esențiale ale momentului. Într-unul din numerele1 din aprilie 1916 publică articolul Ce ni spune d-l Goga, în care apar unele greșeli de transcriere, pe care profesorul N. Iorga le sancționează în termeni cât se poate de duri.

Cei doi redactori, Const. Șaban-Făgețel și Dumitru Tomescu, răspund timid și neconvingător la observațiile și diatribele lui Nicolae Iorga, scuzându-se și recunoscând, în același timp, că au neglijat contribuția marelui cărturar.

Epistolele celor doi publiciști și cronicari literari sunt o dovadă elocventă a respectului și a prețuirii operei lui Nicolae Iorga. Responsabil de tot ceea ce întreprindea și publica, Nicolae Iorga nu accepta să apară „oricum“ și „oriunde“ cu ideile, lecturile și, mai ales, cu atitudinile sale atât de oneste și clare.

*
Ramuri
Arte Grafice
Craiova, 19 april[ie] 1916

Stimate domnule profesor,

Tomescu lipsește din Craiova de zece zile. Toată vina o port eu, care, prea mult ocupat și amărât cu boala copilului, n-am făcut ultima revizie.

Cum ar putea să ne obosească colaborarea dumneavoastră când pentru noi constituie cea mai mare și mai desăvârșită cinste? S-ar părea că dumneavoastră încă nu sunteți convinși de iubirea și devotamentul nostru pe care nimic, niciodată, nu le-ar putea schimba.

Cu acest prilej vă rog să-mi trimiteți ordinea și titlul conferințelor de la volumul „Contribuții la educația poporului românesc“. Și încă o rugăminte. Primiți să-mi dați o prefață la volumul meu „Credințe literare“2 care s-a epuizat și vreau să-l retipăresc, adăugând tot ce-am mai scris din 1913, cum și un articol mai lung asupra poetului Vlahuță, la care lucrez acum?

Cu respectuoase salutări,
Const. Șaban-Făgețel

*
Ramuri
Revistă politică săptămânală
Redacția și Administrația
Strada Liceului, nr. 5
Craiova
[Craiova], 21 aprilie 1916

Domnule profesor,

Lipsind din Craiova de aproape două săptămâni, de abia acum văd chipul în care a fost mutilat articolul d[umnea]voastră, cum și scrisoarea în care vă arătați către mine dreapta d[umnea]voastră indignare.

Știți, sunt aici singurul care pot citi fără greș slova d[umnea]voastră, și aceasta explică puhoiul de greșeli care s-au strecurat în articol. Când vin articolele d[umnea]voastră, eu le transcriu și pe urmă le dau la cules. De data asta, cel care l-a transcris era cu desăvârșire nedeprins cu slova d[umnea]voastră plină de mlădieri pitorești, iar uneori având forme neobișnuite în scrisul muritorilor de rând. Explicația pe care o dați d[umnea]voastră, deci, sub imperiul indignării e nespus de crudă față de noi. Alte imputări ne puteți face, dar aceia… Se poate să gândiți d[umnea]voastră așa?

Finul d[umnea]voastră crește ca un Făt Frumos din poveste. Cele câteva zile petrecute la țară i-au întărit obrajii și li-au scos în evidență liniile unui vlăstar de țăran născut la oraș. L-a plouat, l-a bătut vântul, și acum s-a făcut și mai frumos. Îl veți vedea la vară, când vom veni și noi să ne facem datoria către naș.

Al d[umnea]voastră,
D. Tomescu

Note

  • Originalele celor două epistole, necunoscute, se află la Biblioteca Academiei Române din București.
  1. N. Iorga ~ Ce ni spune d-l Goga în Drum drept, 11, nr. 13-14, 10 aprilie 1916, p. 193–194.
  2. Const. Șaban-Făgețel nu a mai reeditat cartea sa de articole și cronici „Credințe literare“ și nu pot preciza dacă N. Iorga i-a dat prefața solicitată.

Nicolae Scurtu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments