AcasăBreviar parlamentarLiviu Voiculescu – proiect de lege pentru protejarea monumentelor istorice și pentru...

Liviu Voiculescu – proiect de lege pentru protejarea monumentelor istorice și pentru amenajarea teritoriului și urbanismului

Liviu Voiculescu, senator PNL, propune un proiect de lege pentru protejarea monumentelor istorice și pentru amenajarea teritoriului și urbanismului. În prezent, Legea Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice – bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală. Legislația principală, în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, cu care legislația protejării monumentelor istorice relaționează, este alcătuită din Legea Nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea exercitării lucrărilor de construcții. De la intrarea în vigoare, cele trei legi au suferit o serie de modificări și completări. Cu toate acestea, realitățile sociale, în continuă schimbare, fac necesară adoptarea cadrului normativ specific protejării monumentelor istorice, la situații concrete, întâlnite în practică.

„În ceea ce privește amendarea Legii Nr. 422/2001, modificările și completările propun, în vederea facilitării intervenției statului, în scopul protejării patrimoniului cultural, în interes public, reglementarea cadrului de intervenție a autorităților publice, în locul proprietarului, administratorului sau deținătorului monumentului istoric, în interesul scoaterii din pericol a monumentelor istorice.

În ceea ce privește amendarea Legii nr. 350/2001, modificările propuse vizează, pe de o parte, eliminarea referirii la Ministerul Culturii de la nr. crt. 124, având în vedere că nu toate documentațiile de urbanism referitoare la extravilan reglementează teritorii protejate din punctul de vedere al patrimoniului cultural, iar pe de altă parte, îndreptarea unei erori materiale, care a îngreunat unele proceduri administrative, respectiv înlocuirea sintagmei «Ministerul Culturii, prin direcțiile județene», cu «Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia potrivit prevederilor legislației specifice». Proiectul de act normativ nu are impact financiar”, a declarat Liviu Voiculescu.

Ionuț Dumitrescu


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments