Print this Post


  Mihai Niță – inițiativă legislativă privind modificarea Legii educației Naționale nr. 1/2011

  În contextul pandemiei provocate de coronavirus și al crizei economice asociate, șansele absolvenților de liceu, fără diplomă de bacalaureat de a se integra pe piața muncii din România scad simțitor. Același lucru este valabil și pentru românii fără calificări și atestate profesionale, care au muncit în străinătate și care, din cauza pandemiei și a contracției piețelor de muncă din alte state, se văd constrânși să se întoarcă în țară și să-și găsească un loc de muncă în România. Pentru a veni în sprijinul acestora, Mihai Niță, deputat independent de Olt, alături de colegii săi deputați, propun soluții viabile de calificare profesională, care să le asigure dobândirea de competențe reale șu utile, pe actuala piață a forței de muncă din România.

  mihai nita proiect li„Propunem modificarea și completarea Legii Educației Naționale, cu privire la mecanismul de finanțare pentru învățământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul Instituțiilor de învățământ superior. Propunerea este complementară Strategiei naționale pentru învățământul terțiar 2015-2020, ambele promovând învățământul terțiar ca motor al creșterii economice, bazate pe cunoaștere, forță de muncă calificată, în corelație cu piața muncii și înaltă calificare.

  Propunem ca, la art. 44 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, să fie introdus un nou alineat, având următorul conținut:

  «Școlarizarea în învățământul postliceal de stat, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, în conformitate cu prevederile prezentei legi, se finanțează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pe baza contractului instituțional semnat cu instituția de învățământ superior de stat».

  Așadar, absolventul de liceu, fără diplomă de bacalaureat, va avea o nouă șansă: aceea de a-și finaliza studiile, de a câștiga o calificare, experiență profesională și vechime în muncă, de a-și îmbunătăți șansele să promoveze examenul de bacalaureat și de a se autoîntreține, parțial sau total.

  În concluzie, putem estima că impactul financiar al unei astfel de măsuri este unul negativ”, a explicat deputatul Mihai Niță.

  Ionuț Dumitrescu

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/mihai-nita-initiativa-legislativa-privind-modificarea-legii-educatiei-nationale-nr-12011/