AcasăCulturăMONOGRAFIA POTCOAVA – 600

MONOGRAFIA POTCOAVA – 600

Sâmbătă, 27 mai 2023, se lansează ultima ediție a „MONOGRAFIEI ORAȘULUI POTCOAVA”, în sala de festivități a liceului din localitate, la ora 11.00. Cartea apare la Editura „1 PRINT” și poartă următorul titlu exact:  POTCOAVA – 600   Studiu monografic, sociologico-istoric. (Localitatea are 600 de ani, liceul are 60 de ani, iar cartea numără aproximativ 600 de pagini)

Studiul monografic despre localitatea Potcoava, județul Olt, face parte dintr-un proiect ce s-a derulat sub egida Institutului  de Sociologie al Academiei Române. Scenariul elaborat cu mulți ani în urmă, de către academicianul Dimitrie Gusti, este evident și nedemolabil. Ediția finală a acestui proiect cuprinde, în plus, față de celelalte două ediții anterioare și alte subcapitole noi, care focalizează Pagini de istorie socială și Elemente definitorii pentru cultura, spiritualitatea și tradițiile potcovenilor. Subiectele sunt prezentate dintr-o dublă perspectivă monografică: sociologică și istorică. Motivația acestei abordări rezultă din profilul studiilor universitare ale celor care au scris cartea. Unul dintre autori este absolvent de sociologie (JEAN IOAN POPA , diplomat și doctor în sociologie) iar celălalt este absolvent de istorie (DOINA MATEI LEULESCU, profesoară împătimită de cultul eroilor). Amândoi au finalizat cursurile fostului Liceu Teoretic din Potcoava.

Cartea reunește mai multe capitole. Chiar din capitolul introductiv se precizează că „în anul 2023 se împlinesc șase secole” de atestare documentară a localității, „așa cum reiese din hrisovul dat la Curtea de Argeș… de Dan al doilea Basarab…”.

În același capitol, există și „Evoluția administrativă a orașului Potcoava”. Al doilea capitol descrie „Participanți la marile evenimente din viața țării”:  Războiul de Independență, Campania din Bulgaria, Războiul de întregire națională, Al doilea război mondial. Capitolul III vizează Biserica, iar în capitolul IV sunt detalii suficiente despre Școală.

Autenticitatea monografiei este clară deoarece chiar autorii semnalează că „au făcut observații directe și permanente asupra locurilor și locuitorilor săi, mai întâi în primii 18 ani de viață, până la absolvirea studiilor liceale, apoi au revenit, sistematic, pe aceste locuri până astăzi”.

Cinste lor, felicitările și recunoștința generațiilor!

Prof. Teodor Nedelea


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments