AcasăActualitatePensionarii și beneficiarii de drepturi, care au venituri lunare mai mici sau...

Pensionarii și beneficiarii de drepturi, care au venituri lunare mai mici sau egale cu 3.000 de lei, vor primi un ajutor financiar

Casa Județeană de Pensii Olt anunță, printr-un comunicat de presă, faptul că, în anul 2023, pensionarii și beneficiarii de drepturi care au venituri lunare mai mici sau egale cu 3.000 de lei, vor primi un ajutor financiar reglementat prin OUG nr. 168/2022

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele: veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; veniturile din pensii acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții: indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004, soțului supraviețuitor, copilului și părintelui eroului martir, soțului supraviețuitor, copiilor și părinților celui decedat, în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov, din noiembrie 1987, indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legii nr. 49/1991 invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentați de război, în afara serviciului ordonat; veniturile din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2009; veniturile din salarii și asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023.

Ajutorul financiar se acorda diferențiat, astfel: 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și 2.000 lei; 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și  3.000 lei.

Ajutorul financiar se plătește, în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel: în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv; în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv; în cuantum de 300 lei, daca nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și  3.000 lei, inclusiv.

La nivelul Casei Județene de Pensii Olt, în luna ianuarie 2023, au beneficiat de ajutor financiar un număr de 85.994 de persoane, după cum urmează: 50.923 de persoane – în cuantum de 500 lei, nivelul veniturilor lunare fiind de până la 1.500 lei, inclusiv; 17.484 de persoane – în cuantum de 400 lei, nivelul veniturilor lunare fiind între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv; 17.587 de persoane – în cuantum de 300 lei, nivelul veniturilor lunare fiind între 2.001 lei și  3.000 lei, inclusiv.

Dragoș Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular