AcasăAdministrațieProiectul de reabilitare și extindere clădiri de la Colegiul Național Agricol „Carol...

Proiectul de reabilitare și extindere clădiri de la Colegiul Național Agricol „Carol I” – la final

Astăzi, 14 august a.c., la Casa Căsătoriilor de pe Dealul Grădiște, primarul Slatinei, Minel Prina, a susținut o conferință de presă, prin care a făcut cunoscut publicului faptul că proiectul de reabilitare și extindere de clădiri de la Colegiul Național Agricol „Carol I” a fost finalizat cu succes. Cu această ocazie, Minel Prina a readus în discuție proiectele ce se vor derula în municipiul Slatina, până la sfârșitul anului 2013. De asemenea, edilul a mai vorbit și despre prioritățile pe careminel prina net administrația slătineană le are, cum ar fi reabilitarea termică a blocurilor. Proiectul „Reabilitare și extindere clădiri –  Colegiul Național Agricol „Carol I” din Municipiul Slatina, județul Olt” s-a derulat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională”.

Prin acest proiect de o importanță deosebită pentru Colegiul Agricol „Carol I” s-a reabilitat corpul de școală, s-a realizat o sală de festivități la parter, iar la etaj s-au pus în funcțiune cinci laboratoare pentru toate specializările școlii și, de asemenea, s-au dotat și mobilat două oficii.

internat colegiul carol
Internat – Colegiul “Carol I”

Tot aici, s-a reabilitat Căminul-Internat, prin reizolare termică a închiderilor perimetrale, prin recondiționarea instalațiilor sanitare, recompartimentarea și reamenajarea celor trei etaje, precum și dotarea și mobilarea acestora.

A fost extinsă cantina, realizându-se extinderea sălii de mese cu 200 m2, reabilitare termică, refinisare modernă, recondiționare instalații perimate (sanitare, încălzire, ventilații, electrice). Extinderea s-a executat alipit, intercomunicabil cu folosirea bucătăriei existente, pentru a satisface cerințele unității de învățământ.

Atelierul mecanic a fost reamenajat prin recondiționare termică, recompartimentare, iluminat natural, refinisare arhitecturală, revizuire instalații… Din aceste lucrări au rezultat două încăperi: una pentru studiu (sală de clasă) și una pentru practică (laborator), cu funcțiunea de mecanică motoare. Bineînțeles, apoi, atelierul a fost dotat și mobilat.

colegiul carol
Sala de Festivități

Un punct important al acestui proiect l-a reprezentat canalizarea acestei unități. Astfel, a fost realizat racordul de canalizare pentru toate compartimentele incintei și s-a executat un nou racord la sistemul municipal de canalizare, aflat la o distanță de 800 m.

Iată un nou proiect finalizat cu succes de către administrația condusă de Minel Prina, care a declarat: „La finalul acestui proiect, pot să spun că avem un colegiul național bine dotat, cu o clădire ce aștepta să fie finalizată de peste 20 de ani și care era într-un stadiu destul de avansat de degradare. Prin anii ’93-’94, a fost o încercare de a se reabilita această unitate, dar – din nefericire – a rămas în același stadiu. Am venit noi cu un proiect cu finanțare europeană, un proiect a cărui valoare este undeva la 83 de miliarde lei vechi, iar finanțarea nerambursabilă din partea Comunității Europene este de aproximativ la 62 de miliarde de lei vechi. Am venit noi cu un proiect și am reabilitat această clădire…

Prin acest proiect am rezolvat încă o problemă stringentă a Colegiului Național Agricol «Carol I», și anume canalizarea. Au fost realizați 800 metri de canalizare. În momentul de față, toate condițiile sunt ireproșabile. Sper ca lucrările făcute să reziste. Sper ca cei care administrează colegiul să aibă grijă de lucrările făcute, pentru că ele s-au realizat cu foarte mulți bani și foarte multă muncă.”

Sper ca cei care au câștigat licitația privind reabilitarea Centrul Istoric să respecte termenele stabilite

centrul istoric slatinaÎn continuare, Minel Prina a vorbit despre proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul anul 2013, punând accent pe reabilitarea Centrului Istoric, unde – spune domnia-sa – sunt puține incertitudini.

„În anul 2013, se vor finaliza încă patru proiecte. Și anume, se va finaliza proiectul de reabilitare a cartierului cuprins între străzile Sg. Maj. Dorobanțu- Centura Basarabilor-str. Arcului. Se va finaliza Centrul Istoric. Se va finaliza, ca lucrări, proiectul privind cartierul cuprins între străzile Arcului-Constantin Brâncoveanu-Zmeurei și, de asemenea, Cartierul Cornișei. Lucrările sunt destul avansate, cel puțin pe Cornișei, pe Arcului și la Centrul Istoric. Și Dorobanțu este într-un stadiu destul de avansat. Cred că toate aceste termene vor fi respectate… Puține incertitudini sunt asupra Centrului Istoric, dar eu sper ca cei care au câștigat licitația, respectiv Condor Păduraru, să respecte termenele stabilite, pentru că dacă nu și le respectă vom fi nevoiți să aplicăm penalități.”

Reabilitarea termică a blocurilor continuă

O prioritate a Primăriei Slatina este, așa cum a mai spus-o Minel Prina în repetate rânduri, reabilitarea termică areabilitare blocuri slatina net blocurilor. Și la această conferință de presă, s-a discutat despre acest lucru, care a demarat și a continuat cu succes. Dar să-i dăm cuvântul d-lui primar.

„Lucrăm la a patra și, sper eu, și la a cincia cerere de finanțare pentru reabilitarea termică. Am făcut un apel către colegii mei din primărie. Apelul a avut rezultate destul de bune, pentru că, în momentul de față, la primărie, sunt aduse 24 de blocuri și încă trei pe drum. Deci, în total, 27 de blocuri. Spun că lucrăm și la cea de-a cincia cerere de finanțare, deoarece am făcut o întâmpinare la Autoritatea de Management, să ne permită să depunem această a cincia cerere de finanțare, cu un plafon mai mic decât cel impus de ghid, adică 17 miliarde lei vechi. Spun acest lucru, pentru că avem, în momentul de față, patru blocuri care, împreună, nu totalizează suma cererii de finanțare impusă de către ghid, de 17 miliarde. În cazul în care ni se va permite acest lucru, atunci vom mai depune încă o cere de finanțare pentru patru blocuri. Mi se pare o inepție să-mi impui mie 17 miliarde, ca sumă minimă. În condițiile în care oamenii de acolo și-au dat acordul, și-au adus adeverințe, au dat declarații, s-au dus la ședințe. Într-un cuvânt, doresc să intre în acest program de reabilitare termică. Eu sper că vor accepta această cerere de finanțare. în cuantum de 12-13 miliarde de lei vechi. Nu mai avem un alt bloc care să intre, cu cotă de finanțare 30% din partea cetățenilor. Nu mai avem. Dar, în același timp, ar fi păcat ca să nu introducem spre reabilitare aceste patru blocuri”.

Dragoș Sîrghie

1 COMENTARIU

  1. Stimată doamnă Damaschin,een prezent, lsleigația een vigoare ne permite să reabilităm termic doar blocurile, nu și casele, cree2nd astfel o discriminare eentre cele două categorii de proprietari.Pentru a corecta această inechitate, vrem modificarea lsleigației actuale și, een acest sens, vom promova un proiect de lege care prevede preluarea de către primărie a cheltuielilor de reabilitare termică a caselor, indiferent de anul de construcție a acestora. Costurile reabilitării se vor stabili după consultarea prealabilă a locuitorilor Sectorului 1, aceștia urme2nd să se pronunțe dacă administrația locală trebuie să se implice total sau parțial een finanțarea acestei investiții, een funcție de veniturile proprietarilor de case.Este de datoria administrației locale să ducă la bun sfe2rșit acest proiect, care nu este altceva dece2t un act de dreptate, ține2nd cont de faptul că și proprietarii de case sunt plătitori de taxe și impozite locale. De aceea este firesc ca și ei să beneficieze de investițiile primăriei een reabilitarea termică a imobilelor din Sectorul 1, nu doar proprietarii de apartamente de bloc.Am derulat deja o primă campanie de stre2ngere de semnături (cu peste 30.000 de semnături). Voi face presiuni asupra guvernanților și a parlamentarilor astfel eence2t legea să fie modificată pe2nă la sfe2rșitul anului 2012, iar autoritățile locale să se poate implica financiar een reabilitarea termică a caselor chiar din 2013. cen altă ordine de idei, pe fondul een care Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 nu permite introducerea caselor de locuit een programul de reabilitare termică, pentru a eencerca să corectăm inechitatea eentre proprietarii de apartamente și proprietarii de case, Consiliul Local Sector 1, la propunerea mea, ca primar al Sectorului 1, a adoptat la sfe2rșitul lunii decembrie 2011 o hotăre2re potrivit căreia locuitorii Sectorului 1 care eeși reabilitează, pe cheltuială proprie, casele een care locuiesc sunt scutiți de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani. Hotăre2rea se aplică deja de la eenceputul anului 2012 pentru proprietarii de imobile care eeși reabilitează casele eencepe2nd cu acest an. Hotăre2rea se aplică pentru imobilele compuse din cel mult două unități locative, proiectate een perioada 1950-1990. Pentru a putea beneficia de scutirea de la plata impozitului, proprietarii nu trebuie să aibă restanțe la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului local. Măsura acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri se aplică cu eencepere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare. Acordarea scutirii de la plata impozitului se face pe baza următoarelor eenscrisuri:a) solicitarea expresă a proprietarilor imobilelor adresată Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1;b) certificatul de performanță energetică sau raportul de audit energetic een care să se recomande de către auditorul energetic realizarea măsurilor de intervenție;c) eenscrisuri din care să rezulte că imobilul a fost proiectat een perioada 1950-1990;d) acte de proveniență a materialelor de construcții destinate realizării lucrărilor de reabilitare, een cazul een care aceste lucrări se execută een regie proprie, sau, după caz, contractul de execuție de lucrări;e) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, eentocmit een condițiile legii, ulterior intrării een vigoare a prezentei hotăre2ri, sau notă de constatare eentocmită de către Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, după caz.f) certificat de performanță energetică din care să rezulte că prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, imobilul a avansat eentr-o clasă energetică superioară.

Comments are closed.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments