AcasăBreviar parlamentarSenatorii Siminica Mirea și Paul Stănescu – consemnatari ai unei propuneri legislative...

Senatorii Siminica Mirea și Paul Stănescu – consemnatari ai unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic și a Legii nr. 165/2013

Senatorii PSD Siminica Mirea și Paul Stănescu sunt consemnatarii unei propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

„Prezenta propunere legislativă vine să clarifice, în mod expres, care sunt terenurile forestiere care aparțin domeniului public al statului și pentru care, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, este necesară trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în condițiile art. 361 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. De asemenea, se reglementează situația terenurilor forestiere care s-au aflat în proprietate privată înainte de 1948 și care nu au fost afectate de procesul de retrocedare, în sensul în care acestea vor fi inventariate în proprietatea publică a statului.

În situația în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unității administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat, ulterior, în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice, după această dată”, a spus Siminica Mirea.

Legile de retrocedare și-au produs și continuă să își propună efectele, potrivit scopului pentru care au fost adoptate.

„Condiționarea procesului de restituire a terenurilor forestiere care au făcut obiectul naționalizării de un transfer interdomenial prealabil ar fi într-o gravă contradicție cu scopul Legii Nr. 165/2013, respectiv acela de a accelera procesul de restituire a proprietăților preluate abuziv, în scopul finalizării acestuia. Mai mult decât atât, dacă legea ar impune, în mod expres, o astfel de condiționare, ar însemna ca fiecare cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere să fie soluționată, printr-o hotărâre de Guvern.

Pentru depășirea acestui blocaj major intervenit, se impune implementarea urgentă a unor proceduri simplificate și eficient, întemeiate pe măsuri legislative și pe o practică juridică și administrativă coerentă, care să poată menține un just echilibru între interesele publice și cele private”, a declarat Paul Stănescu.

Dragoș Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments