AcasăBreviar parlamentarSenatorul Liviu Voiculescu – cosemnatar al proiectului de act normativ, cu referire...

Senatorul Liviu Voiculescu – cosemnatar al proiectului de act normativ, cu referire la modificarea art. 298 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

Senatorul Liviu Voiculescu este cosemnatarul unui nou proiect de act normativ, cu referire la modificarea art. 298 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

Conform expunerii de motive a proiectului propus, în practica administrativă din România, odată cu adoptarea OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, au apărut mai multe dificultăți, în special cu privire la eficacitatea și scurtarea termenelor în ceea ce privește aplicarea prevederilor nr. 289 – „Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

„La lit. a) alin. (6) al art. 289, se utilizează, în mod eronat, formularea de înscriere a dreptului de proprietate în cartea funciară, în loc de intabularea dreptului de proprietate, având în vedere faptul că se face referire la acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Totodată, având în vedere faptul că, în extrasele de carte funciară este precizat dacă bunul este sau nu grevat de sarcini, teza finală «și faptul că bunul în cauză nu este grevat de sarcini» este caducă.

Pe de altă parte, dacă s-a intenționat ca bunul respectiv să nu fie grevat de sarcini, reglementarea este restrictivă, deoarece unele sarcini sunt compatibile cu proprietatea publică și nu constituie motiv de a restricționa inventarierea.

De asemenea, la alin. (9)-(14), se propune înlocuirea sintagmei «ministerului cu atribuții în domeniu administrației publice», cu instituția prefectului, în scopul eficientizării activității de verificare și emitere a unui punct de vedere, precum și al adoptării hotărârilor Consiliului Local, privind atestarea inventatului.

În situația imobilelor care fac obiectul unor proiecte pe fonduri europene, termenele pentru depunerea documentelor sunt foarte scurte”, a declarat Liviu Voiculescu.

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments