AcasăBreviar parlamentarSenatorul Liviu Voiculescu este unul dintre inițiatorii Legii Acvaculturii

Senatorul Liviu Voiculescu este unul dintre inițiatorii Legii Acvaculturii

Senatorul PNL Liviu Voiculescu este unul dintre inițiatorii Legii Acvaculturii, care are ca scop asigurarea competitivității activității de acvacultură, în contextul dezvoltării durabile și de a contribui la creșterea economică a spațiului rural.

„Vom înainta Parlamentului României, spre dezbatere și aprobare, prezenta propunere legislativă. Procedura de urgență solicitată se întemeiază pe beneficiile pe care prezenta lege le poate produce sectorului acvaculturii, pe termen scurt și mediu, precum și pe necesitatea adoptării unui cadru normativ clar și previzibil, care să permită utilizarea fondurilor europene nerambursabile, pe termen scurt și mediu.

Prezenta lege vine să ofere un cadru de organizare și de reglementare a activității care conferă întreaga responsabilitate a administrării activității de acvacultură autorității publice învestite cu aceste prerogative, să ofere consistență legislației secundare și terțiare, pentru a furniza un cadru normativ solid, predictibil și stimulativ asigurării competitivității și dezvoltării acvaculturii românești și pentru a elimina confuzia permanentă a activității de acvacultură cu cea de pescuit”, a declarat Liviu Voiculescu.

Legea propusă spre aprobare va clarifica terminologia utilizată în acvacultură, va defini diversele tipuri de acvacultură, competențele instituționale, modul de administrare și de organizare a sectorului, precum și obligațiile operatorilor economici care desfășoară activitatea de acvacultură. Au fost particularizate câteva elemente esențiale legate de privatizare și concesionare, de tipul de proprietate a statului asupra terenurilor pe care sunt amplasate activele care definesc activitatea de acvacultură.

„Am propus și măsuri pentru dezvoltarea acvaculturii. Aici, pot aminti: recunoașterea și stimularea formelor de acvacultură generatoare de valori de mediu; îmbunătățirea sistemului de comercializare și informare a consumatorilor; instruirea producătorilor din acvacultură; aplicarea bunelor practici și procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurității și siguranței alimentare a produselor din acvacultură; asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță majoră; protecția mediului și a biodiversității; dezvoltarea cercetării și inovării în acvacultură; stimularea producătorilor din acvacultură, prin reglementări specifice, precum și omologarea pepinierelor piscicole”, a încheiat senatorul PNL.

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments