AcasăActualitateSentință civilă Nr. 5343/2020 • Ședința publică din data de 14.12.2020

Sentință civilă Nr. 5343/2020 • Ședința publică din data de 14.12.2020

Judecătoria Slatina
Slatina, str. Lipscani nr. 49, Județul Olt; Tel: 0249/435.526; Fax: 0249/432.663
E-mail: judecatoria-slatina@just.ro; Operator date cu caracter permanent – 8242

Dosar civil nr. 6778/311/2020

Sentință civilă Nr. 5343/2020
Ședința publică din data de 14.12.2020
Instanța constituită din:
Președinte: Lucian – Cosmin Manoloiu
Grefier: Mariana Predescu

Pe rol, se află soluționarea cererii, având ca obiect „alte cereri” formulată de reclamantul ALRO SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 116, județul Olt, în contradictoriu cu pârâtul IOAN ION, cu domiciliul în com. Perieți, str. Înv. Gheorghe Lincă nr. 502, județul Olt.

Dezbaterile în fond asupra cauzei de față au avut loc în ședință publică din data de 07.12.2020, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrată din prezenta și când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 alin. 1 din codul de procedură civilă a amânat pronunțarea azi, 14.12.2020.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina, în data de 23.07.2020, sub nr. 6778/311/2020, reclamanta SC ALRO SA, CIF 1515374, în contradictoriu cu pârâtul IOAN ION, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța:

– să se constate săvârșirea de către pârât a unei fapte ilicite constatând în publicarea postărilor pe pagina de facebook prin care au fost aduse reclamantei semnificative prejudicii de imagine;

– să se dispună obligarea pârâtului la publicarea, pe cheltuiala proprie, a hotărârea judecătorești în cuprinsul a două numere consecutive ale unui ziar de circulație națională, precum și într-un ziar de circulație locală (Slatina, județul Olt), la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancțiunea daunelor cominatorii în cuantum de 500 lei pe zi de întârziere;

– cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în fapt, în data de 30.06.2020, cu ocazia vizitei întreprinse la sediul societății ALRO SA, de premierul României, pârâtul Ioan Ion, în calitate de președinte al Sindicatului Solidaritatea ALRO, s-a prezentat la sediul societății din Municipiul Slatina, str. Pitești r. 116, jud. Olt, unde, în cadrul a ceea ce pârâtul a numit un „protest spontan”, a proferat o serie de afirmații mincinoase și acuzații penale determinate, de natură să afecteze grav imaginea publică a societății, alături de multiple insulte la adresa managementului reclamantei, precum și la adresa patronatului, a primului ministru și a diferitelor instituții (Justiție, Poliție etc.).

Aceste afirmații mincinoase și denunțuri calomnioase au fost reluate de pârât, pe pagina sa personală de Facebook, în cuprinsul mai multor postări (anexează, în copie, capturile de ecran).

Iată cum este prezentată de pârâtul Ioan Ion, în cuprinsul unei serii de postări pe contul său de Facebook, vizita premierului la Uzina ALRO Slatina, cu ocazia aniversării a 55 de ani de la prima șarjă de aluminiu:

Prin urmate, trebuie urmată procedura prevăzută de art. 906 C.pr.civ., din Capitolul IV intitulat „Executarea silită a altor obligații de a face sau de a nu face”, adică procedura de executare silită ce implică reglementări privind instanța competentă (instanța de executare în circumscripția căreia se află domiciliul debitorului), obiectul cererii, părțile (creditor, debitor), procedura de judecată (instanța se pronunță, prin încheiere definitivă, cu citarea părților etc.).

Astfel fiind solicitarea reclamantei acordarea daunelor cominatorii în cuantum de 500 lei pe zi de întârziere, este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

Conform art. 9 C.pr.civ., va lua act că reclamanta își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamantul ALRO SA, CIF 1515374, cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 116, județ Olt, în contradictoriu cu pârâtul IOAN ION, cu domiciliul în com. Perieți, str. Înv. Gheorghe Lincă nr. 502, județ Olt.

Constată caracterul ilicit al faptelor săvârșite de pârât constând în publicarea postărilor pe pagina de Facebook a pârâtului în perioada 30.06.2020-10.07.2020, prin care au fost aduse prejudicii de imagine reclamantei.

Obligă pârâtul la încetarea săvârșirii faptelor prin care acesta a adus atingere imaginii reclamantei, respectiv la înlăturarea de pe pagina sa de Facebook a postărilor publicate în perioada 30.06.2020-10.07.2020 la adresa reclamantei.

Obligă pârâtul la publicarea, pe propria cheltuială, a hotărârii judecătorești în cuprinsul a 2 numere consecutive ale unui ziar de circulație națională, precum și într-un ziar de circulație locală (din mun. Slatina, jud. Olt), în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Ia act că reclamanta își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu apel în termen  de 30 de zile de la comunicare, care se depune la sediul Judecătoriei Slatina.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței astăzi, 14.12.2020.

Președinte,
Lucian – Cosmin Manoloiu

Grefier,
Mariana Predescu

Red. LCM
Tehnored. LCM/IM
4 ex. / 19.01.2021


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments