AcasăBreviar parlamentarSiminica Mirea – inițiativă legislativă pentru completarea Legii Nr. 176/2010, privind integritatea...

Siminica Mirea – inițiativă legislativă pentru completarea Legii Nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Siminica Mirea, senator PSD, susține completarea Legii Nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Se dorește completarea Legii Nr. 176/2010, având în vedere necesitatea creșterii încrederii publicului, în instituțiile statului, transparența veniturilor obținute de către persoanele care dețin funcții publice sau contractuale, în toate instituțiile sau autoritățile publice sau în cadrul companiilor naționale societăților naționale, regiilor naționale, la care statul este acționar majoritar, pentru care există obligația declarării averii și intereselor.

Conform senatorului PSD, contrar acestei necesități, se observă o creștere semnificativă a solicitărilor de anonimizare a veniturilor de către persoanele care dețin funcții pentru care există obligația declarării averii și care fac parte din regii autonome de interes național sau local, companii și societăți naționale sau societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ, autorităților publice centrale ori locale, nicidecum expunerea transparentă a veniturilor.

Astfel, se vor introduce două noi alineate, la articolul 1, care vor avea următorul cuprins: „(4) Veniturile realizate de categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1), din exercitarea funcției sau calității pentru care există obligația declarării averii și intereselor, nu sunt supuse anonimizării, fiind exceptate de la normele care reglementează confidențialitatea acestora, în vederea aplicării dispozițiilor art. 6 lit. d. (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă orice alte dispoziții contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale”.

„Actuala modificare vizează eliminarea inegalității de tratament existentă între anumite categorii de persoane, respectiv cele a căror activitate nu intră sub incidența Codului Administrativ și cele a căror activitate este reglementată de Codul Administrativ, în ceea ce privește posibilitatea anonimizării veniturilor. În acest sens, prezenta modificare legislativă este necesară pentru a asigura precizie, claritate și o aplicare unitară a prevederilor Legii Nr. 176/2010, cu privire la informațiile care pot fi supuse anonimizării, precum și pentru a fi respectate principiile nediscriminării și egalității de tratament între categoriile de subiecți cărora li se adresează normele Legii Nr. 176/2010.

Astfel, pentru a asigura transparență și credibilitate informațiilor furnizate prin intermediul declarațiilor de avere, apreciem necesar ca mecanismul de anonimizare privind afișarea și menținerea declarațiilor de avere, pe pagina de internet a instituției și a Agenției Naționale de Integritate, să se aplice exclusiv persoanelor care nu obțin venituri dintr-o funcție sau calitate pentru care există obligația declarării averii și intereselor”, a declarat Siminica Mirea.

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments