Print this Post


  Sperăm că salariile și pensiile vor putea să continue trendul ascendent, imediat ce depășim criza economică și sanitară! – a declarat Alin Calotă, directorul Direcției Economice din cadrul Primăriei Slatina

  D-le director, în acest context al Pandemiei, cu ce probleme se confruntă instituția pe care o conduceți?

  Cozile de la ghișee arată  dependența de programul de lucru la ghișeu,  pe care trebuie să o reducem, prin  utilizarea mijloacelor electronice, știut fiind că cetățenii, din cauza restricțiilor impuse ce determină timp de așteptare, în picioare, în căldură sau în frig, nu mai pot circula oricum în interiorul instituției, confruntându-ne adeseori cu nemulțumirea acestora.

  Dorim automatizarea proceselor de rutină a angajaților, prin dezvoltarea tehnicilor de comunicare, intra și interinstituțional, precum și în relațiile cu contribuabilii, prin mijloace de comunicare mai rapidă, care pot îmbunătăți securitatea și ușurința realizării oricărei activități online, măsuri care necesită cheltuieli ce nu pot fi luate în considerare, în contextul actual.

  Ce facilități acordați datornicilor necăjiți, celor care nu mai au niciun serviciu, niciun venit, niciun orizont?

  Persoanele cu venituri mici sau care nu au sau au redusă capacitatea de muncă, beneficiază de o serie de facilități fiscale, printre care amintim scutiri de la plata obligațiilor fiscale pentru o serie de categorii de subiecți fiscale (persoane cu handicap grav sau accentuat, ori încadrate în gradul I de invaliditate, pentru veteranii de război ori văduvele de veterani de război), reduceri de la plată impozitelor pentru persoanele prevăzute de Legea nr. 341/2004, respectiv care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, bonificații pentru toate categoriile pentru plata cu anticipație, precum și alte facilități acordate de alte structuri cum ar fi acordarea de tichete sociale, facilități privind consumul de apă ori de lemne pentru încălzire etc.

  Chiar luni, Primăria Municipiului Slatina a emis comunicatul de presă privind demararea celui de-al X-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale, care vor fi distribuite cu ocazia sfintelor sărbători de Paște 2021, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat ori pensionari.

  Ca economist, cum vedeți întârzierea construirii bugetului de către actualul guvern, buget aflat sub presiunea mare a deficitului bugetar de maximum 7% din PIB?

  Sunt afectate diferite categorii de beneficiari ai subvențiilor reglementate de legea bugetului de stat. Piața interbancară este vizată de tensiuni legate de creșterea dobânzilor pe fondul lipsei de lichidități în piață, generate de neaprobarea bugetului.

  Execuția bugetară pe anul 2020 arată un deficit bugetar de aproape 9,8%, departe de pragul de 3% stabilit de Uniunea Europeană, chiar dacă acest prag a fost pentru un moment anulat, valoare care în România nu a fost înregistrată vreodată și este de trei ori peste limita maximă admisă de UE.

  Guvernul a anunțat mai multe măsuri, printre care înghețarea salariilor bugetarilor… Cum se vede, din poziția dvs., de director al Direcției Economice Slatina, această măsură?

  Chiar dacă era așteptată o creștere și în cursul acestui an, este totuși  acceptabil că această măsură a fost dispusă ulterior creșterilor salariale din anul 2018, dată la care s-a plecat de la realitatea că salariile personalului din sectorul bugetar erau foarte mici și dată la care sistemul bugetar de salarizare a fost echilibrat și nivelul de trai îmbunătățit.

  Totuși, înghețarea salariilor este o măsură care nu stimulează munca și care duce la unele reacții sociale, nefiind respectată creșterea etapizată a salariilor în sistemul public stabilită de legea salarizării unitare, însă sperăm că salariile și pensiile vor putea să continue trendul ascendent, imediat ce depășim criza economică și sanitară.

  Ce recomandări aveți către cetățenii Slatinei, atât pentru cei buni-platnici, dar și pentru cei care, din motive obiective, chiar nu reușesc să-și plătească „birurile” la timp?

  Pentru a atinge obiectivele de interes general,  administrația publică trebuie să obțină veniturile necesare, iar pentru acest lucru, cetățenii trebuie să contribuie la procurarea resurselor economice necesare pentru finanțarea serviciilor publice comune, prin plata impozitelor, taxelor și a altor contribuții speciale, acestea fiind obligații izvorâte din lege.

  Plata contribuțiilor se face potrivit capacității economice, astfel încât, deși toți cetățenii trebuie să-și plătească impozitele, nu se face întotdeauna în aceeași proporție, pentru că nu toți au aceleași venituri sau aceleași bunuri.  Mai mult, sunt și categorii de contribuabili sau situații în care se acorda facilități fiscale sau termene de plata avansate, care acorda timpul necesar și suficient pentru procurarea mijloacelor materiale necesare achitării obligațiilor fiscale. Toți cetățenii trebuie să facă aceste plăți în perioade determinate pe baza dispozițiilor legale, iar nerespectarea acestor obligații poate fi motiv de sancțiune.

  A consemnat Dragoș Sîrghie

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/speram-ca-salariile-si-pensiile-vor-putea-sa-continue-trendul-ascendent-imediat-ce-depasim-criza-economica-si-sanitara-a-declarat-alin-calota-directorul-directiei-economice-din-cadrul-pri/